Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần A

Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần A hướng dẫn người học cách khởi động chương trình Adobe Flash Professional. Nội dung bài giảng trình bày: Tìm hiểu về Adobe Flash; khởi động Adobe Flash CS6; không gian làm việc của Flash; sắp xếp không gian làm việc; mở tài liệu và sắp xếp một đoạn phim; tìm hiểu về Timeline; thêm một layer vào thành phần; lập kế hoạch và quản trị dự án; tìm hiểu Adobe Flash. . | Học phần A: Khởi động chương trình Adobe Flash Professional Mục tiêu bài học ● Tìm hiểu về Adobe Flash ● Khởi động Adobe Flash CS6 ● Xem không gian làm việc của Flash ● Sắp xếp không gian làm việc ● Mở tài liệu và sắp xếp một đoạn phim ● Tìm hiểu về Timeline ● Thêm một layer vào thành phần ● Lập kế hoạch và quản trị dự án Tìm hiểu Adobe Flash ● Adobe Flash là chương trình đa phương tiện Cho phép bạn tạo và tổ chức phương tiện truyền thông Áp dụng hoạt hình cùng các hiệu ứng khác nhằm tạo ra một file phương tiện truyền thông. ● Flash là một công cụ sáng tác ● Flash bổ sung phim vào trang Web Hoạt hình. Phát phương tiện truyền thông trực tuyến. Sử dụng Adobe Flash ● Tạo một nội dung tương tác Động tác chạm. Thành phần điều hướng. Giao diện người dùng. ● Phát triển nội dung tái sử dụng Tạo mội tài liệu với phần mở rộng là .fla. Để tạo file kết xuất cho người dùng, bạn lưu file với định dạng .swf. Để phát file .SWF trong trang web, người dùng phải có Flash Player plug-in ( một chương trình tiêu chuẩn được cài sẵn trong trình duyệt). Sử dụng Adobe .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.