Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần B

Học phần B: Tạo hình ảnh và văn bản trong Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6 giúp người học tìm hiểu ảnh vector và bitmap, cách tạo tài liệu mới, nắm được thiết lập tùy chọn công cụ và tạo một shape, tái định hình đối tượng, thay đổi shape, sao chép và biến đổi đối tượng. Bên cạnh đó, bài giảng còn hướng dẫn cách sử dụng các bảng thiết kế, tạo văn bản và thay đổi văn bản. . | Học phần B: Tạo hình ảnh & văn bản ADOBE FLASH CS6 Học phần B Nội dung ● ● ● ● ● ● ● ● ● Tìm hiểu ảnh vector và bitmap Tạo tài liệu mới Thiết lập tùy chọn công cụ và tạo một shape Tái định hình đối tượng Thay đổi shape Sao chép và biến đổi đối tượng Sử dụng các bảng thiết kế Tạo văn bản Thay đổi văn bản Tìm hiểu ảnh vector và ảnh bitmap Ảnh vector ● Đối tượng toán học được tính toán một cách chính xác bao gồm các điểm neo (anchor points) và đường thẳng hay đường cong tạo thành tập hợp gọi là đường path. ● Bạn có thể tô màu đơn sắc, màu chuyển sắc (gradient), sử dụng họa tiết cho đường path hay tạo outline bằng Stroke. ● Ảnh vector linh hoạt hơn nhiều so với ảnh bitmap, bởi vì ảnh vector vẫn bảo tồn được hình thức bất chấp bạn có chỉnh sửa chúng như thế nào đi nữa. Tìm hiểu ảnh vector và ảnh bitmap Ảnh Bitmap ● Hiển thị ảnh chụp như một ma trận của các điểm, hoặc điểm ảnh trên lưới. ● Điểm ảnh (pixel) là một ô vuông màu nhỏ nhất, được dùng để hiển thị hình ảnh trên màn hình máy tính. ● Ảnh Bitmap rất phổ biến và được biết đến như ảnh Raster. So sánh ảnh vector và ảnh bitmap Ảnh Bitmap Ảnh vector Hiển thị hình ảnh như một ma Đối tượng toán học. trận của các điểm ảnh (pixel) Được tạo bởi các điểm neo trên lưới. và đường đường path. Bao gồm hữu hạn số điểm ảnh. Có độ mượt mà, thích hợp Ảnh hưởng của độ phân giải: cho một tác phẩm minh họa. Không bảo tồn được chất lượng hình ảnh khi thay đổi kích thước. Ảnh hưởng của độ phân giải: Bảo tồn được chất lượng hình ảnh khi thay đổi kích .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
151    25    1    28-03-2023
10    19    1    28-03-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.