Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E

Bài giảng hiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần E sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan tối ưu và xuất bản dự án Flash nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Tăng khả năng tiếp cận cho nội dung Flash; tối ưu đoạn phim; tìm hiểu thiết lập xuất bản; xuất bản đoạn phim sử dụng trên web; tạo và xuất publish profile, tạo file projector, xuất file ảnh và tìm hiểu xuất bản AIR. . | Tối ưu & xuất bản dự án Flash ADOBE FLASH CS6 Học phần E Nội dung ● Tăng khả năng tiếp cận cho nội dung Flash ● Tối ưu đoạn phim ● Tìm hiểu thiết lập xuất bản ● Xuất bản đoạn phim sử dụng trên web ● Tạo và xuất publish profile ● Tạo file projector ● Xuất file ảnh ● Tìm hiểu xuất bản AIR Tăng khả năng tiếp cận cho nội dung Flash ● Các dự án của Flash nên tương thích với các công nghệ hỗ trợ (assistive technologies) tiêu chuẩn dành cho người khuyết tật, cho phép họ tương tác với tài liệu hoặc thực hiện các tác vụ mà trước đây dường như bất khả thi ● Tích hợp khả năng truy cập bao gồm: Kết hợp các nguyên lý về thiết kế truy cập được Sử dụng các tính năng của Flash để tích hợp khả năng truy cập Tăng khả năng tiếp cận cho nội dung Flash ● Bảng Accessibility Tối ưu một đoạn phim ● Mục tiêu: giảm thời gian tải trong khi vẫn giữ chất lượng của đoạn phim. ● Tối ưu hóa (optimize) một file Flash nghĩa là điều chỉnh các thuộc tính file để tránh tắc nghẽn khi tải một frame nhất .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.