Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần F

Bài giảng Thiết kế đa truyền thông với Adobe Flash CS6: Học phần F trang bị cho sinh viên những hiểu biết về button và trạng thái button, tạo symbol button, chỉnh sửa trạng thái button, thêm văn bản vào button, tìm hiểu âm thanh, thêm âm thanh vào button, tìm hiểu video và thêm video vào đoạn phim. Qua đó giúp cho người học nắm được tổng quan về tạo button và sử dụng phương tiện. Để tìm hiểu và nắm rõ những kiến thức nằm trong bài giảng, . | Tạo button & sử dụng phương tiện ADOBE FLASH CS6 Học phần F Nội dung ● Tìm hiểu button và trạng thái button ● Tạo symbol button ● Chỉnh sửa trạng thái button ● Thêm văn bản vào button ● Tìm hiểu âm thanh ● Thêm âm thanh vào button ● Tìm hiểu video ● Thêm video vào đoạn phim Tìm hiểu Button ● Thêm tương tác (interactivity) cho dự án Flash Thành phần trên màn hình đáp ứng lại thao tác con trỏ chuột của người dùng, ví dụ trỏ tới - còn gọi là lăn qua (rolling over) hay di qua (hovering) - hoặc nhấn một button. ● Button ban đầu là hình đồ họa, văn bản hoặc thậm chí là movie clip mà bạn có thể chuyển đổi thành symbol button. ● Symbol button thay đổi hình thức dựa trên tương tác chuột của người dùng. ● Các button có một Timeline riêng với các frame xác định: Up, Over, Down và Hit area (vùng nhấn). Tìm Button trạng thái ● Một button có thể thay đổi hình thức trong ba frame đầu tiên tương ứng với các thao tác chuột của người dùng, ba frame này được gọi là các trạng thái button (state). ● Quan sát button trạng thái Tìm Button trạng thái ● Hit area (vùng nhấn): Nơi bạn xác định vùng sẽ đáp ứng thao tác chuột. Xác định được kích thước thông qua một shape hoặc hình đồ họa. Không bao giờ được nhìn thấy trong đoạn .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
66    186    1    29-11-2023
38    33    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.