Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 2

Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 2 được biên soạn nhằm cung cấp cho người học các kiến thức về dựng hình một bộ sofa. Cùng nắm các kiến thức bài giảng thông qua việc tìm hiểu dựng hoàn chỉnh một đối tượng trong khung cảnh nội thất – ghế sofa, Sử dụng kỹ thuật Poly Modeling và Editable poly để thêm chi tiết cho đối tượng; làm cong, mềm đối tượng bằng kênh Turbosmooth; sử dụng kênh Cloth để làm gối; dùng công cụ Enable Rendering để chuyển đối tượng 2D shape thành đối tượng 3D. . | Modeling a sofa Dựng hình một bộ sofa MUL313 – Thiết kế phối cảnh 3D Bài 2: Modeling a sofa - Dựng hình một bộ sofa đích của bài học. Dựng hoàn chỉnh một đối tượng trong khung cảnh nội thất – ghế sofa. Sử dụng kỹ thuật Poly Modeling và Editable poly để thêm chi tiết cho đối tượng. Làm cong, mềm đối tượng bằng Kênh Turbosmooth. Sử dụng Kênh Cloth để làm Gối. Dùng công cụ Enable Rendering để chuyển đối tượng 2D shape thành đối tượng 3D thể mẫu Mẫu sofa nỉ Kích thước Dài * Rộng * Cao = 2500*650*650 chạy chương trình Khởi chạy chương trình từ start menu hoặc desktop. Cài đặt đơn vị Để cài đặt đơn vị thống nhất cho toàn bộ bản vẽ, Bạn vào thanh menu, chọn Customize -> Units setup. Trong menu cài đặt đơn vị Units Setup Chọn hệ đo Metric, đơn vị đo là Minimeters. 3. Dựng hình Sofa Vào Menu Create -> Box, tạo khối có kích thước: 650, 2500, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.