Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3

Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 3 được biên soạn nhằm mục đích giúp cho người học tiếp tục củng cố các lệnh dựng hình trong 3ds max; nhập ảnh vào không gian 3ds max để làm ảnh tham chiếu và củng cố các lệnh, các kênh dựng hình đã học từ bài trước: Copy, Chamfer, Rotation, Move, Scale, insert, turbosmooth. Để nắm được các kiến thức về dựng hình đàn guitar dựa trên ảnh tham chiếu, . | Dựng hình đàn guitar dựa trên ảnh tham chiếu MUL313 – Thiết kế phối cảnh 3D Bài 3: Modeling a Guitar base on a reference image Dựng hình đàn guitar dựa trên ảnh tham chiếu đích của bài học. Tiếp tục củng cố các lệnh dựng hình trong 3ds max Nhập ảnh vào không gian 3ds max để làm ảnh tham chiếu. Bài này củng cố các lệnh, các kênh dựng hình đã học từ bài trước: Copy, Chamfer, Rotation, Move, Scale, insert, turbosmooth. 1. Ảnh tham chiếu Dựng hình đối tượng từ ảnh tham chiếu là cách làm phổ thông trong dựng hình 3d nói chung và 3ds max nói riêng. Ví dụ về dựng hình 3d từ ảnh tham chiếu. chạy chương trình - Khởi chạy chương trình từ Start menu hoặc desktop. - Cài đặt đơn vị Để cài đặt đơn vị thống nhất cho toàn bộ bản vẽ, Bạn vào thanh menu, chọn Customize -> Units setup. Trong menu cài đặt đơn vị Units Setup Chọn đơn vị hiển thị là Generic units 2. Nhập ảnh tham chiếu - Thư mục ảnh tham chiếu \Slide GV\Slide 3\Images - Sử dụng 2 ảnh tham chiếu Top, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    76    1    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.