Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 5

Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 5 giúp người học nắm được các phần lý thuyết chung về chất liệu mental-ray và v-ray. Mục đích của bài học nhằm giúp cho sinh viên củng cố kiến thức về chất liệu, làm quen với chất liệu nâng cao Mental ray và vray; thiết lập khung cảnh với chất liệu nâng cao vray. . | Chất liệu mental-ray & v-ray MUL313 – Thiết kế phối cảnh 3D Bài 5: Chất liệu mental-ray và v-ray Mục đích của bài học. • Sinh viên củng cố kiến thức về chất liệu. • Làm quen với chất liệu nâng cao Mental Ray và Vray • Thiết lập khung cảnh với chất liêu nâng cao vray 1. Tạo khung cảnh mẫu Khung cảnh mẫu có tại Slide\slide 5\ Slide 5 – Teapot Spher e Plane Cylind er Box Torus Knot 1. Tạo khung cảnh mẫu Thiết lập camera, ánh sáng cơ bản 2. Thiết lập render nhanh Để có thể sử dụng được chất liệu Vray phải chuyển đổi chế độ Render sang Vray -Gán trình render Vray: Lựa chọn trình render Vray .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.