Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 6

bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 6 để bổ sung thêm cho mình những kiến thức về ánh sáng nói chung, hiểu về ánh sáng trong 3ds max, các loại nguồn sáng và nắm vững các thông số của các nguồn sáng, có khả năng thiết lập các nguồn sáng. . | Ánh sáng trong 3ds max lighting MUL313 – Thiết kế phối cảnh 3D Bài 3: Ánh sáng trong 3ds max lighting 1. Yêu cầu bài học • Sinh viên hiểu về ánh sáng nói chung • Hiểu về ánh sáng trong 3ds max, các loại nguồn sáng. • Nắm vững các thông số của các nguồn sáng, có khả năng thiết lập các nguồn sáng. 2. Về nguồn sáng trong 3ds Max Ghi nhớ về nguồn sáng, ánh sáng » Nguồn sáng là đối tượng không thể thiếu trong khung cảnh. » Hình khối được xác định bởi ánh sáng và bóng đổ. » Trên thực tế. Ánh sáng không chỉ đến từ một nguồn. » Ánh sáng thì luôn bật nẩy xung quanh. » Sự tiếp nhận, ghi nhận ánh sáng là khác nhau giữa cá phương tiện. » Ánh sáng tự nhiên = sự tổng hợp của các quang tử Đỏ - Red, Xanh lá - Green và Xanh dương - Blue (RGB) 2. Về nguồn sáng trong 3ds Max Nếu chưa tạo nguồn sáng, nguồn sáng mặc định Default lighting sẽ tự động chiếu sáng khung cảnh. Bảng khởi tạo (create panel) → Menu Objects → Lights Lights 2. Về nguồn sáng trong 3ds Max 3 kiểu nguồn sáng trong 3ds Max Omni Light: Phát sáng từ một điểm tới tất cả các hướng. ------Target spot: Phát sáng từ một điểm theo hình nón. Free spot: Giống với Target spot nhưng không có đích – Target. ------Directional Light: Ánh sáng được phát ra từ một vùng vòng tròn thay vì từ một .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.