Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 7

Bài giảng Thiết kế phối cảnh 3D: Bài 7 giới thiệu người học những bài học cơ bản: Camera trong 3ds Max, tạo Camera và hiệu chỉnh camera. Qua nội dung bài giảng, người học có thể đặt được camera theo góc nhìn mong muốn; phân biệt được hai loại camera; nắm vững các thông số của Camera. . | Camera MUL313 – Thiết kế phối cảnh 3D Bài 7: Camera 1. Yêu cầu bài học Sinh viên đặt được camera theo góc nhìn mong muốn Phân biệt được hai loại camera Nắm vững các thông số của Camera. 2. Về Camera trong 3ds Max Camera: Thể hiện một khung cảnh ở một điểm nhìn nhất định, camera có thể tạo lập ảnh tĩnh, ảnh động, hoặc video. Về lý thuyết, Camera 3ds Max làm việc như là máy ảnh, máy quay ngoài thực tế. Một ví dụ về camera trong khung cảnh 3ds Max 2. Về Camera trong 3ds Max Bảng khởi tạo chọn mục (Cameras) Menu phổ thông: Danh mục Create - mục Cameras – Chọn kiểu camera Menu nâng cao: Objects menu Cameras Có 3 cách tạo Camera 2. Về Camera trong 3ds Max Có 2 kiểu Camera: -Target Camera -Free Camera Có thể tạo nhiều camera trong một khung .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.