Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 2

Bài 2: Dựng hình cánh tay người lính trong Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max hướng dẫn người học sử dụng bảng công cụ Graphite Modeling kết hợp với các sub-object level trong việc dựng hình cẳng chân người lính, chuyển đổi giữa các vùng nhìn và ảnh tham chiếu trên những tấm Plane, sửa chữa thân người lính cho phù hợp với tay và chân. . | MUL312- Dựng hình 3D Bài 2 NỘI DUNG BÀI HỌC Dựng hình cánh tay người lính Dựng hình cẳng chân người lính Sửa chữa thân người lính cho phù hợp với tay và chân DỰNG CÁNH TAY iiNGƯỜI LÍNH DỰNG CÁNH TAY NGƯỜI LÍNH Mở file đã lưu từ bài trước hoặc mở trong phần Source file. DỰNG CÁNH TAY NGƯỜI LÍNH Chọn chế độ Boder sub-object level, trong vùng nhìn Perpective chọn toàn bộ lỗ hổng cánh tay .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    8    1    13-05-2021