Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 4

Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 4 với nội dung bài học: Dựng hình bàn chân người lính với hình cơ bản Cylinder, dựng hình bàn tay người lính với hình cơ bản Box, phương pháp copy đối xứng và liên kết các đối tượng mới với thân người lính. Để nắm rõ các kiến thức có trong bài giảng, . | MUL312- Dựng hình 3D Bài 4 NỘI DUNG BÀI HỌC Dựng hình bàn chân người lính với hình cơ bản Cylinder Dựng hình bàn tay người lính với hình cơ bản Box Phương pháp copy đối xứng và liên kết các đối tượng mới với thân người lính ii DỰNG HÌNH BÀN CHÂN NGƯỜI LÍNH DỰNG HÌNH BÀN CHÂN NGƯỜI LÍNH Tiếp tục với file 3D Max đã lưu ở bài trước hoặc mở file trong phần Source file. Trong vùng nhìn Perspective, tạo một khối trụ cylinder theo thông số trong bảng Parameter Bảng Parameter khối trụ Cylinder DỰNG HÌNH BÀN CHÂN NGƯỜI LÍNH Chuyển sang vùng nhìn Right, và vùng nhìn Bottom di chuyển khối Cylinder vào vị trí phía dưới của chân trái ngưới .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    2    1    12-05-2021