Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 7

Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 7 dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết về sử dụng Modify UV-unwrap, sử dụng phương pháp Point-To-Point Seams để tách các phần trên cơ thể người lính, hiển thị bề mặt họa đồ bằng họa đồ CheckerPattern (Checker), mở UV các phần trên cơ thể bằng Pelt và Relax, sử dụng các phương pháp ẩn đối tượng với những phần có nhiều chi tiết như đầu người lính. . | MUL312- Dựng hình 3D Bài 7 NỘI DUNG BÀI HỌC Sử dụng Modify UV-unwrap Sử dụng phương pháp Point-To-Point Seams để tách các phần trên cơ thể người lính Hiển thị bề mặt họa đồ bằng họa đồ CheckerPattern (Checker) Mở UV các phần trên cơ thể bằng Pelt và Relax Sử dụng các phương pháp ẩn đối tượng với những phần có nhiều chi tiết như đầu người lính Chúng ta sẽ áp vật liệu và trải UV vào người lính bằng Modify pháp áp vật liệu này sẽ tạo ra một bản đồ ảnh phẳng, có thể tô vẽ chỉnh sửa trực tiếp trong phần mềm Photoshop. Bản đồ ảnh đã được chuẩn bị trong Photoshop,công việc của bạn là làm thế nào áp dụng bản đồ ảnh vào người lính ii ÁP VẬT LiỆU VÀ TRẢI UV SỬ DỤNG MODIFY UV-UNWRAPPING Tiếp tục với file 3D Max đã lưu ở bài trước hoặc mở file trong phần Source file. 1. Trong vùng mọi vùng nhìn ,chuyển sang chế độ Shaded + Edged Faces(F4) 2. Chọn người lính, vào Modify panel->Modifier List chọn Unwrap UVW . 2 1 SỬ DỤNG MODIFY UV-UNWRAPPING 1. Mở rộng modifier Unwrap UVW trong modifier stack chọn Polygon 2. Bỏ kiểm vào Map Seams trong bảng Configure(việc bỏ kiểm Map Seams sẽ tắt các đường màu xanh lá cây trên thân người lính) 3. Kích chọn Point-To-Point Seams trong bảng Peel (nút lệnh giúp tạo ra các đường Seam nơi bạn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.