Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 8

Bài giảng Thiết kế tạo hình nhân vật với 3d Max: Bài 8 để bổ sung thêm cho mình những hiểu biết về mở UV toàn bộ cơ thể người lính, đồng bộ đồ họa hiển thị trên thân người lính, áp dụng Color Map tạo texture bề mặt tổng thể, áp dụng Bum Map tạo bề mặt lồi lõm và áp dụng Specular Map tạo ra bề mặt có ánh sáng lạnh. | MUL312- Dựng hình 3D Bài 8 NỘI DUNG BÀI HỌC Mở UV toàn bộ cơ thể người lính Đồng bộ đò họa hiển thị trên thân người lính Áp dụng Color Map Áp dụng Bum Map Áp dụng Specular Map MỞ UV TOÀN BỘ THÂN iiNGƯỜI LÍNH MỞ UV CHO TOÀN BỘ THÂN Sử dụng file trong phần Source file. 1. Chọn người lính,chọn Polygon mode trong bảng Modify. 2. Kích chọn một đa giác trên mũ người lính,trong bảng Peel kích chọn nút Expand Polygon Selection To Seams(toàn bộ mũ được chọn màu đỏ) 3. Kích chọn Pelt Map để mở bảng Edit UVWs 3 Chọn Polygon 1 2 MỞ UV CHO TOÀN BỘ THÂN 1. Trong bảng Pelt Map, kích Start Pelt, đợi cho chuyển động của các đa giác dừng lại hoặc bấm Stop 2. Click Setting bên cạnh nút e Start menu sổ xuống chọn Relax By Polygon Angles, kích khỏi hộp thoại Relax Tool. Click .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.