Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 1 giúp người học tìm hiểu về giao diện AutoCAD 2014 và cách đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật. Nội dung bài học bao gồm: Làm quen với giao diện AutoCAD 2014, khám phá không gian làm việc AutoCAD, Ribbon AutoCAD, thiết lập các đơn vị bản vẽ, làm quen các công cụ vẽ cơ bản, hướng dẫn cách đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật. . | THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH CHI TIẾT VỚI AUTOCAD Bài 1: Bắt đầu tìm hiểu về giao diện AutoCAD 2014 và cách đọc bản vẽ thiết kế kỹ thuật MUL317 – Autocad 2D Bài 1 MUL – Thiết kế và bóc tách chi tiết với Autocad Nội dung bài học Làm quen với giao diện AutoCAD 2014 Khám phá không gian làm việc AutoCAD Ribbon AutoCAD Thiết lập các đơn vị bản vẽ Làm quen các công cụ vẽ cơ bản Hướng dẫn cách đọc và nhận biết chi tiết bản vẽ kỹ thuật 2 LÀM QUEN VỚI GIAO DIỆN AUTOCAD 2014 Mở phần mềm AutoCAD 2014 KHÁM PHÁ GIAO DIỆN NGƯỜI DÙNG - Làm quen giao diện đồ họa của AutoCAD. Giao diện người dùng AutoCAD 2014 KHÁM PHÁ GIAO DIỆN AUTOCAD 2014 1 2 3 4 5 6 16 7 15 8 14 9 13 12 11 10 KHÁM PHÁ GIAO DIỆN AUTOCAD 2014 Menu trình ứng dụng CÁCH SỬ DỤNG CÔNG CỤ TRONG MENU TRÌNH ỨNG DỤNG GIAO DIỆN AUTOCAD .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG