Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 2 cung cấp cho người học những nội dung bổ ích về các kỹ năng vẽ cơ bản và cách thiết kế một bản vẽ kỹ thuật. Sau khi học xong bài học này, các bạn sẽ nắm được cách thiết lập bản vẽ theo tỷ lệ, thiết lập vùng chọn, dây chéo; làm quen với các thao tác sử dụng các công cụ điều hướng bản vẽ và hỗ trợ Grid và Snap. . | THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH CHI TIẾT VỚI AUTOCAD Bài 2: Các kỹ năng vẽ cơ bản- Cách thiết kế một bản vẽ kỹ thuật. MUL317 – Autocad 2D Bài 2 MUL – Thiết kế và bóc tách chi tiết với Autocad Nội dung bài học Thiết lập bản vẽ theo tỷ lệ Thiết lập vùng chọn, dây chéo Thao tác sử dụng các công cụ điều hƣớng bản vẽ và hỗ trợ Grid và Snap Các kỹ năng vẽ cơ bản Cách thiết kế chi tiết bản vẽ 2 THIẾT LẬP BẢN VẼ THEO TỶ LỆ 1 3 2 4 - Lập bản vẽ theo tỷ lệ 1/100 ( vd: 1cm = 10mm; 10cm – 100mm ) THIẾT LẬP BẢN VẼ THEO TỶ LỆ 5 6 9 7 8 - Lập bản vẽ theo tỷ lệ 1/100 ( vd: 1cm = 10mm; 10cm – 100mm ) THIẾT LẬP VÙNG CHỌN DÂY CHÉO Nhập lệnh tắt OP 1 2 Bảng cuộn 3 4 Nhập lệnh tắt OP hiện bảng Option Xuất hiện khung dây chéo ( đường dóng ngang dọc cho bản .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG