Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 5 giúp người học tìm hiểu nhóm lệnh trong Modify, các bước thực hành lệnh Break, Extend, Trim, Blend Curves, Fillet, Join, Chamfer; các nút lệnh Spline và tạo bảng lệnh. . | THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD Bài 5: Nhóm lệnh trong Modify và cách tạo bảng MUL317 – Autocad 2D Bài 5 MUL – Thiết kế và bóc tách Kỹ thuật với Autocad Nội dung bài học Tìm hiểu nhóm lệnh trong Modify Các bước thực hành lệnh Break, Extend,Trim, Blend Curves, Fillet, Join, Chamfer. Lệnh Spline Tạo bảng lệnh 2 NHÓM LỆNH TRONG MODIFY 1 Nhóm lệnh : Tr – Cắt, xén đối tượng Ex – kéo dài đối tượng Br – Xén 1 phần đoạn thẳng giữa 2 điểm chọn J – Nối liền các đối tượng thành 1 đối tượng Cha – Vát mép các cạnh F – Bo tròn các góc Blend – nối các các đối tượng bằng 1 đường dẫn tự do LỆNH BREAK Sử dụng khối lệnh để vẽ bộ bàn ghế sofa Lệnh Break (Br) Nhập lênh tắt Br 1 2 Chọn đối tượng LỆNH BREAK Nhập F 1 Chọn điểm đầu, nhập @ rồi ấn Enter để tách đối tượng ra làm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.