Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 6 cung cấp cho người học các kiến thức về thiết lập Layer cho bản vẽ thiết kế thông qua việc tìm hiểu các bước thiết lập Layer, đổi nét theo Layer, tắt bật Layer, đóng băng Layer, khóa Layer, hướng dẫn cách vẽ và đặt nét theo Layer. . | THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH KỸ THUẬT VỚI AUTOCAD Bài 6: Thiết lập Layer cho bản vẽ thiết kế MUL317 – Autocad 2D Bài 5 MUL – Thiết kế và bóc tách Kỹ thuật với Autocad Nội dung bài học Thiết lập Layer cho bản vẽ thiết kế Các bước thiết lập Layer Đổi nét theo Layer Tắt bật Layer Đóng băng Layer Khóa Layer Hướng dẫn cách vẽ và đặt nét theo Layer 2 THIẾT LẬP LAYER TRONG AUTOCAD THIẾT LẬP LAYER Các thuộc tính như màu sắc, kiểu đường thẳng và đường nét thường được các lớp chỉ định chứ không phải do đối tượng . Có 1 giá trị thuộc tính đặc biệt gọi là byLayer kiểm soát các thuộc tính cụ thể cho các thuộc tính của lớp mà các đối tượng được phân bổ và quản lý. Layer là các lớp bản vẽ, việc quản lý layer tốt sẽ đem lại nhiều lợi thế cho người dùng Autocad. CÁC BƯỚC THIẾT LẬP LAYER Các bước thiết lập layer: • Có 3 cách để bật hộp thoại layer: •Vào Format Layer 1 •Nhập lệnh La (Layer) 2 3 •Nhấp vào biểu tượng của Layer trên thanh Ribbon GIAO DIỆN HỘP THOẠI LAYER • Giao diện hộp thoại .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.