Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7

Bài giảng Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad: Bài 7 hướng dẫn người học các cách thiết lập đường đo kích thước, tìm hiểu các thẻ trong bảng Dim Style Manager, thiết lập kiểu DIM theo TCVN và thiết lập các thẻ trong bảng New Dimesnion Style TCVN. Để nắm rõ nội dung bài giảng, . | THIẾT KẾ VÀ BÓC TÁCH CHI TIẾT VỚI AUTOCAD Bài 7: Thiết lập đường đo kích thước. MUL317 – Autocad 2D Bài 7 MUL – Thiết kế và bóc tách kỹ thuật với Autocad Nội dung bài học Thiết lập đường đo kích thước Tìm hiểu các thẻ trong bảng Dim Style Manager Thiết lập kiểu DIM theo TCVN Thiết lập các thẻ trong bảng New Dimesnion Style TCVN 2 THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐO KÍCH THƯỚC THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐO KÍCH THƯỚC (Dim) * Gọi bảng quản lý DimStyle Cách 1: Gõ lệnh tắt “D” vào ô commant bar để gọi bảng quản lý DimStyle Cách 2: Vào Format chọn Dimension Style 1 2 THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐO KÍCH THƯỚC Bảng quản lý Dimesnion Style Maganger hiện lên 1 4 2 5 6 2 7 8 THIẾT LẬP ĐƯỜNG ĐO KÍCH THƯỚC Tìm hiểu các thẻ trong bảng Dim Style Manager Style: Hiển thị các kiểu Dim mà ta đã và sẽ thiết lập tại đây List: Đặt chế độ hiển thị cho các kiểu dim (Chọn All style tức là hiển thị tất cả các kiểu dim, còn khi chọn Style in use thì chương trình sẽ chỉ hiển thị kiểu đang dùng). Set Current: Gọi kiểu Dim được chọn ra làm kiểu dim hiện hành để sử dụng New: Tạo một kiểu Dim mới Modify: Chỉnh sửa kiểu Dim được chọn Override: Ghi đè tạm thời kiểu Dim được chọn Compare : So sánh các thông số của hai kiểu Dim với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
34    71    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.