Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 2

Bài 2: Cắt dựng video và sử dụng các công cụ chuyển cảnh được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng giới thiệu các phương pháp cắt dựng video, tìm hiểu các công cụ chuyển cảnh và thêm hiệu ứng chuyển cảnh thích hợp trong công việc dựng phim. Để nắm được các kiến thức có trong bài giảng, . | Bài 2: Cắt dựng video & sử dụng các công cụ chuyển cảnh Adobe Premiere Pro Cs6 Digital Classroom Mục tiêu Giới thiệu các phương pháp cắt dựng video. Tìm hiểu các công cụ chuyển cảnh và thêm hiệu ứng chuyển cảnh thích hợp trong công việc dựng phim. Nội dung NỘI DUNG NỘI DUNG Các phương thức chỉnh sửa cắt dựng Cắt ghép các đoạn phim trong Source Moniter Thêm các đoạn phim vào Timeline Cắt dựng các đoạn phim trên Timeline Tạo một chỉnh sửa Insert Tìm hiểu các công cụ chuyển cảnh Thêm hiệu ứng chuyển cảnh vào giữa các đoạn phim. Tổng kết Các phương thức chỉnh sửa cắt dựng Có 3 phương thức chỉnh sửa cắt dựng chính A Roll vs. B Roll Cut-ins and Cut-aways Cutting on .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG