Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 2

Bài 2: Cắt dựng video và sử dụng các công cụ chuyển cảnh được biên soạn nhằm phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập. Nội dung bài giảng giới thiệu các phương pháp cắt dựng video, tìm hiểu các công cụ chuyển cảnh và thêm hiệu ứng chuyển cảnh thích hợp trong công việc dựng phim. Để nắm được các kiến thức có trong bài giảng, . | Bài 2: Cắt dựng video & sử dụng các công cụ chuyển cảnh Adobe Premiere Pro Cs6 Digital Classroom Mục tiêu Giới thiệu các phương pháp cắt dựng video. Tìm hiểu các công cụ chuyển cảnh và thêm hiệu ứng chuyển cảnh thích hợp trong công việc dựng phim. Nội dung NỘI DUNG NỘI DUNG Các phương thức chỉnh sửa cắt dựng Cắt ghép các đoạn phim trong Source Moniter Thêm các đoạn phim vào Timeline Cắt dựng các đoạn phim trên Timeline Tạo một chỉnh sửa Insert Tìm hiểu các công cụ chuyển cảnh Thêm hiệu ứng chuyển cảnh vào giữa các đoạn phim. Tổng kết Các phương thức chỉnh sửa cắt dựng Có 3 phương thức chỉnh sửa cắt dựng chính A Roll vs. B Roll Cut-ins and Cut-aways Cutting on .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
359    61    1    29-11-2023
167    35    1    29-11-2023
15    109    3    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.