Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 3

Bài 3: Làm việc với các đối tượng đồ họa trong Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học sử dụng các đối tượng đồ họa trong dựng phim tùy theo nhu cầu và mục đích. . | Bài 3: Làm việc với các ĐỐI TƯỢNG ĐỒ HỌA Adobe Premiere Pro Cs6 Digital Classroom Mục tiêu Sử dụng các đối tượng đồ họa trong dựng phim tùy theo nhu cầu và mục đích. Nội dung NỘI DUNG NỘI DUNG Tạo tiêu đề trong Premiere Các sử dụng tiêu đề Tạo một đoạn cuộn tiêu đề cho phần kết thúc phim Điều khiển tốc độ cuộn của đoạn tiêu đề Chỉnh sửa tiêu đề Làm việc với tập tin Photoshop Tạo hoạt hình thay đổi vị trí của đoạn phim Tạo hoạt hình độ trong suốt của đoạn phim Tổng kết Tạo tiêu đề trong Premiere Có 3 dạng tiêu đề được dùng chủ yếu trong Premiere Pro Cs6: Tiêu đề Stills Tiêu đề Rolls Tiêu đề .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
501    40    2    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.