Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 5

Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 5 trình bày "Làm việc với các đối tượng âm thanh". Cùng nắm các kiến thức trong bài giảng thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tìm hiểu âm thanh số, tách âm thanh từ một đoạn phim, kênh biểu đồ âm thanh, thêm các track âm thanh vào timeline, tạo một chỉnh sửa ba điểm trên timeline và thiết lập các keyframe âm lượng. . | Bài 5: Làm việc với các đối tượng âm thanh GV: Adobe Premiere Pro Cs6 Digital Classroom Mục tiêu Tách âm thanh từ một đoạn phim Kênh biểu đồ âm thanh Thêm các track âm thanh vào Timeline Tạo một chỉnh sửa ba điểm trên Timeline Thiết lập các Keyframe âm lượng Nội dung NỘI DUNG NỘI DUNG Tìm hiểu âm thanh số Tách âm thanh từ một đoạn phim Kênh biểu đồ âm thanh Thêm các track âm thanh vào Timeline Tạo một chỉnh sửa ba điểm trên Timeline Thiết lập các Keyframe âm lượng Nâng cao chất lượng âm thanh trong Premiere Pro Tìm hiểu âm thanh số Âm thanh số là những âm thanh analog được ghi lại và chuyển đổi sang dạng kỹ thuật số, chất lượng của nó được xác định bằng Sample rate (tỷ lệ mẫu) và độ sâu Bit (bit depth) Một máy quay kỹ thuật số tiêu chuẩn sẽ ghi âm thanh ở 48 kHz, hoặc sample trên giây ở .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG