Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 6

Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 6 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các kỹ thuật chỉnh sửa nâng cao thông qua việc tìm hiểu và sử dụng Automate to sequence (cảnh), cách tạo một chỉnh sửa ba điểm trên timeline, tìm hiểu công cụ chỉnh sửa Ripple và Roll và công cụ chỉnh sửa Slip and Slide; hướng dẫn điều chỉnh tốc độ của đoạn phim. . | Bài 6: Các kỹ thuật chỉnh sửa nâng cao Adobe Premiere Pro Cs6 Digital Classroom Mục tiêu Sử dụng Automate to sequence (cảnh) Tạo một chỉnh sửa ba điểm trên Timeline Công cụ chỉnh sửa Ripple và Roll Công cụ chỉnh sửa Slip and Slide Điều chỉnh tốc của đoạn phim Nội dung NỘI DUNG NỘI DUNG Tạo các subclip Sử dụng chương trình tự động cho các Sequence (cảnh) Tạo một chỉnh sửa ba điểm trên Timeline Công cụ chỉnh sửa Ripple và Roll Công cụ chỉnh sửa Slip and Slide Điều chỉnh tốc của đoạn phim Tạo các subclip Một video có thể chứa những đoạn, những cảnh khác nhau. Để quản lý chúng được hiệu quả hơn, chúng tôi khuyên bạn nên tách nó ra làm nhiều phần nhỏ, gọi là subclips. Tạo ra các subclip rất dễ bằng cách sử dụng Source Monitor: đặt các điểm In và Out trong clip gốc rồi dùng lệnh Make Subclip. Bạn tìm các cảnh quay cho phần này của bài học ở mục Werewolves trong thư mục Central Park trong Media .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG