Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 8

Bài giảng Xử lý hậu kỳ với Adobe Premiere: Bài 8 giới thiệu cho người học tổng quan về capturing và chuyển đổi foogage. Qua nội dung bài giảng, người học có thể sao lưu một dự án từ một file quản lý dự án (project manager), tìm hiểu quá trình tạo ra file DVD/Blu-ray/Flash, xuất bản tập tin MPEG-2 DVD và tạo mới một dự án Media Encoder. . | Bài 8: Capturing và chuyển đổi foogage. Sử dụng Encoder Adobe Premiere Pro Cs6 Digital Classroom Mục tiêu Sao lưu một dự án từ một file quản lý dự án (project manager) Tìm hiểu quá trình tạo ra file DVD/Blu-ray/Flash Xuất bản tập tin MPEG-2 DVD Tạo mới một dự án Media Encoder Nội dung NỘI DUNG NỘI DUNG Tạo một khu vực lưu Capture Capturing một đoạn phim từ một đoạn băng Chuyển một đoạn phim từ một camera Sao lưu một dự án từ một file quản lý dự án (project manager) Tìm hiểu quá trình tạo ra file DVD/Blu-ray/Flash Xuất bản tập tin MPEG-2 DVD Tạo mới một dự án Media Encoder Tổng kết Tạo một khu vực lưu Capture Các khu vực lưu (bin) xuất phát từ thực tiễn biên tập, lưu trữ các đoạn phim. Trong các dự án Premiere Pro, các bin được sử dụng như các tập thư mục để giữ và tổ chức các dữ liệu. Khi nhập một cảnh quay từ máy vào, bạn có thể xác định một điểm tới cho dữ liệu trên bảng Project. Điểm tới này chính là khu vực lưu capture (capture .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    112    2    17-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.