Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 1

Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 1 giúp người học tìm hiểu về Motion Graphic (đồ họa hoạt hình) và giao diện phần mềm After Effect Cs6 thông qua việc tìm hiểu các bảng hệ thống và không gian làm việc. . | Bài 1: Tìm hiểu về Motion Graphic và giao diện phần mềm After Effect Cs6 MUL316_Xử lý kỹ xảo với After Effect Hướng dẫn triển khai môn học Đầu kỳ Giảng viên yêu cầu sinh viên download: File tài nguyên phục vụ cho môn học này tại địa chỉ: File tài nguyên phục vụ cho Lab 3 tại địa chỉ: Máy tính cần cài đặt phần mềm QuickTime MỤC TIÊU Tìm hiểu về Motion Graphics (đồ họa hoạt hình) Làm quen với giao diện phần mềm After Effect. NỘI DUNG Định nghĩa Motion Graphics (đồ họa hoạt hình) Tìm hiểu và làm việc với các thành phần trong thanh Menu Tìm hiểu các bảng hệ thống trong After Effect Tìm hiểu không gian làm việc Định nghia Motion Graphics After Effect là một công cụ công nghệ tiêu chuẩn để tạo những video hoạt hình có thể phát trên truyền hình, phim chiếu rạp. Đây là một công cụ để kể chuyện, tạo ra những đồ họa động trực quan hấp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG