Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 2

Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 2 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp người học quản lý và sắp xếp các thành phần truyền thông một cách tối ưu thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tạo và tổ chức dự án, nhập file hình ảnh và file video, xem trước file và định vị tài sản thiếu. . | Bài 2: Quản lý các đối tượng truyền thông MUL316_Xử lý kỹ xảo với After Effect MỤC TIÊU Quản lý và sắp xếp các thành phần truyền thông một cách tối ưu. NỘI DUNG •Tạo và tổ chức dự án • Nhập file hình ảnh và file video • Xem trước file • Định vị tài sản thiếu Quản lý đa phương tiện là gì Quản lý đa phương tiện là cách bạn tổ chức hay quản lý đa phương tiện mà bạn làm việc với trong một dự án. Có hai điều quan trọng trong quản lý đa phương tiện mà bạn cần quan tâm: Quản lý trên ổ đĩa cứng. Cách tổ chức mà tham chiếu đa phương tiện mà bạn nhập vào After Effect Project, comp và layer: Tổng quan Project Chỉ có thể mở 1 file Project trong After Effect. File Project thường có kích thước nhỏ vì các đa phương tiện không được nhúng trực tiếp vào dự án. Do đó khi bạn di chuyển file Project, bạn phải di chuyển cả file đa phương tiện đính kèm theo dự án đó. Composition • Đây là tính năng quan trọng bậc nhất trong AE (After Effect). • Bạn có thể có nhiều Comp trong một dự án và mỗi Comp có một Timeline riêng. • Các Comp có thể chứa các Comp khác. Layer • Mỗi một Layer có các thuộc tính riêng như vị trí, độ mờ và thời lượng mà bạn có thể điều chỉnh riêng. • Bạn có thể thêm vào Layer các hiệu ứng từ menu .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
333    13    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.