Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 4

Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 4 cung cấp cho người học những kiến thức về các kỹ thuật nâng cao trong phần mềm After Effect: tạo mặt nạ, track matte, tách nền và các kỹ thuật lồng ghép các lớp video để tạo hiệu ứng hình ảnh cho cảnh phim. . | Bài 4: Làm việc với mặt nạ (mask), Track Mattes, và Keys (tách nền). MUL316_Xử lý kỹ xảo với After Effect MỤC TIÊU Giới thiệu các kỹ thuật nâng cao trong phần mềm After Effect: tạo mặt nạ, track matte, tách nền. Hiểu được các kỹ thuật lồng ghép các lớp video để tạo hiệu ứng hình ảnh cho cảnh phim. NỘI DUNG NỘI DUNG Tạo mặt nạ nền tảng vector để ẩn đi hoặc làm hiện ra các vùng của layer Tạo track matte từ các layer có nền tảng kênh alpha hay luma Nhập các file Photoshop được diễn hoạt để dùng trong After Effects Tách nền màn hình xanh để tạo tổ hợp cho footage video. Làm việc với mặt nạ • Trong After Effects, mặt nạ là các đường vẽ dạng vector vốn được dùng để ẩn đi hoặc làm hiện ra các bộ phận của một layer. • Bạn có thể tạo mặt nạ từ các đối tượng cơ sở như hình chữ nhật và hình tròn. • Giống như đường vẽ dạng vector trong các ứng dụng khác, mặt nạ trong After Effects có thể có cả góc lẫn các đỉnh Bézier. A. Vertex (Đỉnh). B. Line segment (Phân đoạn). C. Direction handle (Thanh điều hướng). Tìm hiểu các thuộc tính của mặt nạ • Mask Path (Đường vẽ mặt nạ): Thuộc tính này chỉ định vị trí các điểm tạo nên mặt nạ. • Mask Feather (Độ mềm của viền mặt nạ): Thuộc tính này chỉ định độ mềm của cạnh viền mặt nạ. • Mask Opacity (Độ mờ đục của mặt nạ): Thuộc tính này thiết lập mức ảnh hưởng của mặt nạ đối với tính hiển thị của layer mà mặt nạ ở trên đó. • Mask Expansion (Độ mở rộng của mặt nạ): Bạn có thể sử dụng thuộc tính này để mở rộng hay thu hẹp viền của mặt .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
35    22    1    29-01-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.