Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 6

Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 6 giới thiệu đến người học không gian 3D trong After Effect, thực hành mô phỏng những hoạt hình hấp dẫn sống động như trong đời sống thực, thực hành các kỹ thuật động tác máy và thiết lập ánh sáng trong lĩnh vực quay phim. . | Bài 6: Làm việc với đối tượng 3D trong After Effect. MUL316_Xử lý kỹ xảo với After Effect Mục tiêu • Làm quen với không gian 3D trong After Effect, thực hành mô phỏng những hoạt hình hấp dẫn sống động như trong đời sống thực. • Thực hành các kỹ thuật động tác máy, thiết lập ánh sáng trong lĩnh vực quay phim. NỘI DUNG Nội dung • Tạo và diễn hoạt layer 3D • Tìm hiểu về biến đổi 3D • Sử dụng ánh sáng và camera • Làm việc với các đối tượng 3D gốc của After Effects • Làm việc với đối tượng 3D của Photoshop Làm việc với 3D trong After Effects • Khi tạo một Composition mới, bạn sẽ có tùy chọn về việc chọn loại kết xuất 3D để sử dụng. • Nằm trong tab Advanced của hộp thoại New Composition, lựa chọn của bạn là sử dụng Classic 3D (mặc định) hoặc chức năng mới hơn Raytraced 3D. Tạo layer 3D 1. Mở file trong thư mục ae08lessons. Lưu file, đặt tên là . 2. Với bảng Composition đang được đánh dấu, chọn menu View > Clear Guides để loại bỏ các đường canh trên màn .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
31    93    2    18-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.