Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 7

Bài 7: Hoạt hình nâng cao và kỹ thuật Tracking và Stabilizing với footage trong Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect bước đầu làm quen với các kỹ thuật khó hơn trong xử lý kỹ xảo. Qua đó giúp người học nắm được sự biến ảo của kỹ xảo After Effect. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, . | Bài 7: Hoạt hình nâng cao và kỹ thuật Tracking và Stabilizing với footage MUL316_Xử lý kỹ xảo với After Effect Mục tiêu Bước đầu làm quen với các kỹ thuật khó hơn trong xử lý kỹ xảo. Nắm được những kỹ thuật này là làm chủ được sự biến ảo của kỹ xảo After Effect. NỘI DUNG Nội dung Tạo chuyển động với các hiệu ứng. Áp dụng và chỉnh sửa các preset (thiết lập dựng sẵn) của hiệu ứng. Lưu preset của riêng bạn. Tìm hiểu cách thức hoạt động của chức năng chống rung video (video stabilization) và bắt chuyển động máy ghi hình (camera tracking). Bắt chuyển động máy ghi hình trong không gian 3D. Tạo chuyển động với các hiệu ứng 1. 2. Chọn File > Open Project và di chuyển đến thư mục ae09lessons. Tìm dự án có tên Animating with và nhấn đúp chuột vào dự án này để mở file. Trong bảng Effects & Presets, nhập shatter. Áp dụng hiệu ứng này cho Layer text. Tạo chuyển động với các hiệu ứng 3. 4. Di chuyển playhead tới vị trí 5 frame, thay đổi thuộc tính view thành Rendered Trong bảng Effect Controls, nhấn chuột vào hình tam giác hiển thị bên trái nhóm thuộc tính Shape, sau đó điều chỉnh các thiết lập như .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    61    5    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.