Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 8

Bài giảng Xử lý kỹ xảo với After Effect: Bài 8 trình bày "Sử dụng các biểu thức, đoạn mã trong After Effect và xuất bản dự án". Ngoài các kỹ thuật truyền thống, hai tính năng bổ sung mà bạn có thể dùng để tạo hoặc cải tiến hoạt hình là biểu thức (expression) và mã kịch bản (script). Việc sử dụng những đoạn mã giúp bạn thực hiện hoạt hình một cách mượt mà và không mất quá nhiều thời gian để tạo các keyframe. . | Bài 8: Sử dụng các biểu thức, đoạn mã trong After Effect và xuất bản dự án MUL316_Xử lý kỹ xảo với After Effect Mục tiêu • Ngoài các kỹ thuật truyền thống, hai tính năng bổ sung mà bạn có thể dùng để tạo hoặc cải tiến hoạt hình là biểu thức (expression) và mã kịch bản (script). Việc sử dụng những đoạn mã giúp bạn thực hiện hoạt hình một cách mượt mà và không mất quá nhiều thời gian để tạo các keyframe. NỘI DUNG Nội dung Các biểu thức đơn giản để cải tiến hoạt hình. Áp dụng các mã kịch bản (script) để cải tiến luồng công việc. Cách tìm thêm biểu thức và mã kịch bản để sử dụng. Thêm compositions cho Render Queue. Điều chỉnh các thiết lập trong Render Settings và Output Module Settings. Tạo các mẫu Render để nới rộng (ease) các tác vụ lặp. Tự động tạo hoạt hình bằng biểu thức Biểu thức là ngôn ngữ kịch bản được dựng sẵn trong After Effects, và bạn có thể sử dụng chúng để tự động hóa một số tác vụ hoạt hình mà nếu không dùng biểu thức, đó sẽ là công việc nhàm chán hoặc phải tốn nhiều thời gian thì mới hoàn thành. Bạn có thể thêm biểu thức vào bất cứ layer hay thuộc tính hiệu ứng nào, và (tùy thuộc vào loại biểu thức bạn dùng) chúng sẽ bổ sung hoặc thay thế các keyframe mà bạn đã thiết lập. Tự động tạo hoạt hình bằng biểu thức Tìm biểu thức Bạn có thể tìm thêm một số biểu thức tại nhiều trang trên Website để sử dụng trong After Effects. Một cách tốt để bắt đầu là tìm kiếm trên Google theo các từ “After Effects” và “Expressions”. Sau đây là một danh sách ngắn, kèm theo ghi chú về một số tài nguyên mà có thể bạn sẽ muốn xem .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.