Bài giảng Chương trình Phòng chống sốt xuất huyết - BS. Huỳnh Minh Trúc

Bài giảng Chương trình Phòng chống sốt xuất huyết sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức về những vấn đề chung liên quan đến sốt xuất huyết, những điểm chính trong giám sát dịch tễ sốt xuất huyết và các nội dung chính kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 2017-2020 nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. . | CHƢƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT Bs Huỳnh Minh Trúc – Trung tâm YTDP Cần Thơ MỤC TIÊU 1. Trình bày được những vấn đề chung liên quan đến sốt xuất huyết 2. Nêu được những điểm chính trong giám sát dịch tể SXH 3. Nêu được các nội dung chính kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết giai đoạn 20172020 Những vấn đề chung liên quan đến sốt xuất huyết Những vấn đề chung liên quan đến sốt xuất huyết Bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) là bệnh nhiễm vi rút Dengue (DEN) cấp tính do muỗi truyền và có thể gây thành dịch lớn. Đây là bệnh dịch lưu hành địa phương ở Việt Nam, nhất là ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Bắc bộ và vùng ven biển miền Trung. Bệnh SXHD phát triển nhiều nhất vào các tháng 7, 8, 9, 10 trong năm. Những vấn đề chung liên quan đến sốt xuất huyết Tác nhân gây bệnh: do vi rút Dengue thuộc nhóm Flavivirus, họ Flaviviridae với 4 típ huyết thanh DEN - 1, DEN - 2, DEN - 3 và DEN - 4. Thời kỳ ủ bệnh và lây truyền: Thời kỳ ủ bệnh từ 3 - 14 ngày, trung bình từ 5 - 7 ngày. Bệnh nhân là nguồn lây bệnh trong thời kỳ có sốt, nhất là 5 ngày đầu của sốt là giai đoạn trong máu có nhiều vi .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
138    710    2    24-04-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.