Bài giảng Chương trình Tiêm chủng mở rộng - BS. Huỳnh Minh Trúc

Bài giảng Chương trình Tiêm chủng mở rộng được biên soạn với mục tiêu giúp cho người học có thể trình bày được những vấn đề liên quan đến tiêm chủng, các quy định chuyên môn trong chương trình tiêm chủng mở rộng và nêu được tóm tắt kế hoạch toàn cầu về vắc xin và mục tiêu chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2017. . | CHƢƠNG TRÌNH TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG Bs CK2 Huỳnh Minh Trúc GĐ Trung tâm Y tế dự phòng Cần Thơ MỤC TIÊU 1. Trình bày được những vấn đề liên quan đến tiêm chủng 2. Trình bày được các quy định chuyên môn trong Chương trình tiêm chủng mở rộng 3. Nêu được tóm tắt kế hoạch toàn cầu về vắc xin và mục tiêu Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2017. Những vấn đề liên quan đến tiêm chủng 1. Khái niệm miễn dịch Miễn dịch là quá trình nhận biết và loại bỏ những chất lạ (kháng nguyên) ra khỏi cơ thể nhằm bảo vệ cơ thể không bị mắc bệnh. Có 2 loại đáp ứng miễn dịch: - Miễn dịch không đặc hiệu: Có ngay khi cơ thể sinh ra và hoạt động và không cần có sự tiếp xúc trước với tác nhân gây bệnh (kháng nguyên). - Miễn dịch đặc hiệu: Các hệ thống bảo vệ miễn dịch đặc hiệu không có hiệu quả đầy đủ khi cơ thể mới sinh và cần thời gian để phát triển sau khi cơ thể tiếp xúc với tác nhân gây bệnh (kháng nguyên) 1. Khái niệm miễn dịch + Miễn dịch chủ động: kích thích hệ thống miễn dịch tạo ra kháng thể (vaccine, giải độc tố) + Miễn dịch thụ động: miễn dịch tạm thời do tiêm kháng thể sẵn có, không phải được tạo ra từ cơ thể (globulin miễn dịch, huyết thanh kháng độc .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
163    59    2    01-03-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.