Ebook Hướng dẫn xây dựng mô hình ba chiều trong AutoCAD 2008: Phần 1

Cuốn sách Hướng dẫn xây dựng mô hình ba chiều trong AutoCAD 2008: Phần 1 giới thiệu các lệnh hỗ trợ cho quá trình thiết kế các mô hình ba chiều như: hệ trục tọa độ, nhập hệ tọa độ trong không gian ba chiều, thiết kế hình chiếu trực đo, mô hình dạng khung dây, mô hình khối rắn và tạo hình ảnh thật cho mô hình, tạo hình chiếu 2D từ các mô hình 3D.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
574    35    1    08-12-2023
531    151    2    08-12-2023
225    33    1    08-12-2023
215    140    5    08-12-2023
452    42    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.