Ebook Hướng dẫn xây dựng mô hình ba chiều trong AutoCAD 2008: Phần 1

Cuốn sách Hướng dẫn xây dựng mô hình ba chiều trong AutoCAD 2008: Phần 1 giới thiệu các lệnh hỗ trợ cho quá trình thiết kế các mô hình ba chiều như: hệ trục tọa độ, nhập hệ tọa độ trong không gian ba chiều, thiết kế hình chiếu trực đo, mô hình dạng khung dây, mô hình khối rắn và tạo hình ảnh thật cho mô hình, tạo hình chiếu 2D từ các mô hình 3D.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG