Ebook Internet và kết nối mạng: Phần 2 - NXB Giao thông vận tải

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc những nội dung chính sau: tìm hểu về modem, nối kết mạng quay số, nối kết internet, email và web, trình duyệt web, trao đổi thư điện tử, sử dụng Hiperterminal và sử dụng NetMeeting. Với cách bố cục và nội dung cùng với hình ảnh minh hạo rõ ràng, sinh động , hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc. Mời bạn đọc tham khảo.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
9    3    1    12-05-2021