Ebook Nuôi thủy sản trong lồng nổi HDPE: Phần 1

Ebook Nuôi trồng thủy sản trong lồng nổi HDPE cung cấp tổng quan về kỹ thuật và quản lý nuôi thuỷ sản cần thiết để vận hành lồng nổi bằng nhựa polyethylene mật độ cao (HDPE) nuôi cá, bao gồm các loại vật liệu khả dụng, các đặc tính kỹ thuật và vận hành lồng. . Phần 1 của cuốn sách đề cập đến tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng địa điểm vùng nuôi, về mức độ mở và các thông số môi trường có ảnh hưởng đến sự sinh sống khỏe mạnh của vật nuôi và cấu trúc của trang trại. Trước khi mô tả các đặc điểm của lồng nuôi HDPE và các thành tố tạo thành một trại nuôi hoàn chỉnh, sổ tay sẽ trình bày về lưới và hệ thống neo buộc - những hỗ trợ cần thiết cho lồng nuôi cá. Sổ tay cung cấp thông tin về các cấu phần của hai hệ thống, các thông số kỹ thuật liên quan đến kích cỡ trang trại, cũng như quy trình lắp ráp trên đất liền và lắp đặt ngoài biển. . | Nuôi thuỷ sản trong lồng nổi HDPE Sổ tay thực hành Francesco Cardia Quản lý Dự án của FAO Tại Vương quốc Arập Saudi và Alessandro Lovatelli Ban Nuôi trồng thuỷ sản của FAO Italy Nguyễn Bá Thông và Lê Thị Thu Phương Dịch . Nguyễn Hữu Dũng Hiệu đính Được xuất bản với sự thỏa thuận giữa Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) và Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG Hà Nội - 2018 TÀI LIỆU KỸ THUẬT NGHỀ CÁ VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN CỦA FAO 593 Bản dịch tiếng Việt được xuất bản theo Thoả thuận số ngày giữa TỔ CHỨC LƯƠNG THỰC VÀ NÔNG NGHIỆP LIÊN HIỆP QUỐC (FAO) và HIỆP HỘI NUÔI BIỂN VIỆT NAM (VSA) Được tài trợ bởi PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM (VCCI) và LIÊN ĐOÀN GIỚI CHỦ NA UY (NHO) ISBN: 978-604-82-2427-1 Sản phẩm này nguyên bản được ấn bản bởi tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) với tựa đề Tiếng Anh là: Aquaculture operations in floating HDPE cages: a field handbook/FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper 593. Bản dịch Tiếng Việt được thực hiện bởi Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA). Trong trường hợp có sự khác biệt, ngôn ngữ gốc sẽ chi phối. Các chỉ định được sử dụng và trình bày tài liệu trong sản phẩm thông tin này không ngụ ý sự biểu hiện của bất kỳ ý kiến nào của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hiệp quốc (FAO) về tình trạng pháp lý hoặc phát triển của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố nào hoặc khu vực, chính quyền quản lý hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hoặc ranh giới. Việc đề cập đến các công ty hoặc sản phẩm cụ thể của các nhà sản xuất, dù có được cấp bằng sáng chế hay không, không ngụ ý rằng những điều này đã được FAO xác nhận hoặc khuyến nghị ưu tiên hơn so với bên khác có tính chất tương tự chưa được đề cập. Các quan điểm thể hiện trong sản phẩm thông tin này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm hoặc chính sách của FAO. ISBN 978-92-5-108749-7 © Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA), 2018 (Bản dịch Tiếng Việt) © FAO và Bộ Nông nghiệp Vương

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG