Ebook Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz Phần 2 - Nguyễn Quốc Thịnh

Sau đây là phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giới thiệu đến người học phần tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải toán với những dạng bài minh họa trong phương trình đường thẳng trong không gian. Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp các bài tập các chương và giải toán hình không gian bằng phương pháp tọa độ. Mời các em cùng tham khảo. | TÀI LIỆU ÔN THI THPT QUỐC GIA Trang

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
56    1    1    13-05-2021