Bài giảng Kế toán quản trị 2 - ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh

Bài giảng Kế toán quản trị 2 - ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh trình bày phân tích biến động chi phí sản xuất và đánh giá trách nhiệm quản lý. Mời các bạn tham khảo! | 1 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh Khoa Kinh tế & Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 1 2 Chương 1: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CP sx ảnh hưởng đến: Lợi nhuận: cp sx giảm -> LN tăng, ngược lại. Lợi thế cạnh tranh: cp sx giảm ->giá bán giảm -> tăng lợi thế cạnh tranh. Muốn tăng LN và lợi thế cạnh tranh, cần kiểm soát cp. Vậy muốn kiểm soát cp thì phải làm gì? 3 . Khái niệm . Sự cần thiết phải phân tích biến động chi phí sản xuất Phân tích biến động cp sx là so sánh cp sx thực tế so với cp sx định mức để xác định chênh lệch chi phí, sau đó tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động và đề xuất biện pháp thực hiện cho kỳ sau nhằm tiết kiệm chi phí. 4 . Khái niệm Định mức cp sx là: ước tính mức cp NVLTT, cp NCTT, cp SXC tiêu hao để sx 1sp. Định mức được xây dựng theo 2 tiêu thức: + Định mức lượng: ước tính các yếu tố tiêu hao để sx 1sp, như: lượng NVLTT, lượng thời gian LĐTT, lượng thời gian máy sx. + Định mức giá: ước tính đơn giá của các yếu tố sx, như đơn giá mua NVLTT, đơn giá thời gian LĐTT. Cp định mức = Định mức lượng x Định mức giá 5 . Định mức chi phí sx . Khái niệm - Định mức cp sx căn cứ: +Tiêu chuẩn kỹ thuật. + Kinh nghiệm trong quá khứ. + Sự mong muốn của nhà quản trị. 6 . Định mức chi phí sx . Khái niệm Định mức là căn cứ để lập dự toán Định mức là giới hạn mức chi tiêu để người thực hiện cố gắng đạt được, và khi đạt được thì sẽ tiết kiệm chi phí. Định mức làm căn cứ để đánh giá việc thực hiện cp. 7 . Ý nghĩa Định mức lý tưởng: là định mức được xd trong đk giả định tối ưu, như máy móc thiết bị không hư hỏng, công nhân sx đúng giờ, không gián đoạn, năng suất cao suốt thời gian sx. Định mức thực tế: là định mức cp sx tiêu hao trong đk thực tế hợp lý, như có thời gian máy ngừng, công nhân nghỉ ngơi. => Theo bạn, định mức nào được sử dụng làm căn cứ lập dự toán? 8 . Các loại định mức chi phí Phân tích biến động cpsx được tiến hành theo trình tự: Bước 1: Xđ chỉ tiêu phân tích: xd, sắp . | 1 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 2 Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Thuỳ Linh Khoa Kinh tế & Kế toán Trường Đại học Quy Nhơn 1 2 Chương 1: PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT CP sx ảnh hưởng đến: Lợi nhuận: cp sx giảm -> LN tăng, ngược lại. Lợi thế cạnh tranh: cp sx giảm ->giá bán giảm -> tăng lợi thế cạnh tranh. Muốn tăng LN và lợi thế cạnh tranh, cần kiểm soát cp. Vậy muốn kiểm soát cp thì phải làm gì? 3 . Khái niệm . Sự cần thiết phải phân tích biến động chi phí sản xuất Phân tích biến động cp sx là so sánh cp sx thực tế so với cp sx định mức để xác định chênh lệch chi phí, sau đó tìm nguyên nhân ảnh hưởng đến biến động và đề xuất biện pháp thực hiện cho kỳ sau nhằm tiết kiệm chi phí. 4 . Khái niệm Định mức cp sx là: ước tính mức cp NVLTT, cp NCTT, cp SXC tiêu hao để sx 1sp. Định mức được xây dựng theo 2 tiêu thức: + Định mức lượng: ước tính các yếu tố tiêu hao để sx 1sp, như: lượng NVLTT, lượng thời gian LĐTT, lượng thời gian máy sx. + Định mức giá: ước tính đơn giá của các yếu tố

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
60    58    1    01-02-2023
18    12    1    01-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.