Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Kon Tum

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Kon Tum sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì thi sắp tới. Chúc các em ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao. | TRƯỜNG THPT KON TUM TỔ: HÓA HỌC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - LẦN 1 - HỌC KÌ I -NĂM HỌC 2017-2018 MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 2017 Họ và tên học sinh:. (Cho biết khối lượng nguyên tử (đvC) của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S=32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80;I=127; Ag = 108; Ba = 137). Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là A. proton và electron B. proton, electron và nơtron C. Nơtron và proton D. Nơtron và electron Câu 2: Cho các nhận định sau: (a) Proton là hạt mang điện tích dương (b) Nơtron là hạt không mang điện (c) Điện tích của proton bằng điện tích electron về trị (d) Trong hạt nhân nguyên tử số proton luôn bằng số nơ tron số nhận định đúng là A. 3 B. 2 C. 4 D. 1 Câu 3: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là A. nơtron và electron B. proton, electron và nơtron C. proton và electron D. nơ tron và proton Câu 4: Cho các nhận định sau: (a) Khối lượng của nguyên tử hầu như tập trung ở hạt nhân (b) Hạt nhân nguyên tử được tạo thành từ các hạt proton và nơtron (c) Khối lượng của 1 proton gần bằng 1u, còn của 1 nơtron nhỏ hơn nhiều so với khối lượng 1 proton (d) u còn được gọi là đvC Số nhận định đúng là A. 3 B. 1 C. 4 D. 2 Câu 5: Những điều khẳng định nào sau đây không phải bao giờ cũng đúng? A. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na mới có 11 proton B. Trong nguyên tử số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ C. Trong nguyên tử số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân D. Trong nguyên tử số proton bằng số nơtron Câu 6: Nhận định nào sau đây không đúng? A. Về trị số có thể coi nguyên tử khối bằng số khối B. Các đồng vị của cùng 1 nguyên hóa học luôn có khối lượng nguyên tử giống nhau C. Đường kính của hạt nhân nguyên tử nhỏ hơn nhiều so với đường kính của nguyên tử. D. Nguyên tố hóa học là tập hợp những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân Câu 7: Tổng số .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
293    65    8    06-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.