Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Thế Hiếu

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lê Thế Hiếu dành cho học sinh lớp 10 hi vọng sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thi tốt! | KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 – 10CB - 2017 I. Mục tiêu đề kiểm tra 1. Kiến thức: Chủ đề: Thành phần nguyên tử: khối lượng của electron, nơtron, proton, nguyên tử Chủ đề: Nguyên tố hóa học – Đồng vị: Đồng vị của cùng 1 nguyên tố hóa học, nguyên tử khối trung bình Chủ đề: Cấu tạo vỏ nguyên tử: Sự phân bố các electron vào các phân lớp và các lớp, mức năng lượng của các electron. Chủ đề: Cấu hình electron nguyên tử: khái niệm cấu hình electron nguyên tử, quy ước cách viết cấu hình electron nguyên tử, các bước viết cấu hình electron nguyên tử, đặc điểm của lớp electron ngoài cùng, tính chất của nguyên tố. 2. Kĩ năng: - Viết cấu hình electron nguyên tử - Viết công thức phân tử của các chất dựa vào đồng vị của các nguyên tố cấu tạo nên phân tử đó. - Tính nguyên tử khối trung bình của nguyên tố. - Tính khối lượng của nguyên tử theo đơn vị kg và u - Tìm số electron, nơtron, proton, số khối. - Phân bố e vào các phân lớp, các lớp. 3. Thái độ: - Nghiêm túc, tự giác trong kiểm tra. II. Hình thức kiểm tra 100% tự luận – 7 câu III. Ma trận đề kiểm tra Chủ đề KT Các mức độ kiến thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Cộng Chủ đề: Thành -khối lượng của phần nguyên tử nguyên tử Số câu / số điểm 1/1,5đ 1 / 1,5 đ Tỉ lệ % 15% 15% Chủ đề: Nguyên -xác định các Tính nguyên Tính số tố hóa học – đại lượng từ tử khối trung nguyên tử mỗi Đồng vị kí hiệu bình đồng vị nguyên tử Số câu / số điểm 1/1đ 0,5 / 1 đ 0,5/0,5đ 2 / 2,5 đ Tỉ lệ % 10% 10% 5% 25% Chủ đề: Cấu tạo -Số e tối đa trong -Xác định số Xác định số vỏ nguyên tử mỗi phân lớp, mỗi lớp e và số e nguyên tử có lớp trên mỗi lớp cấu hình e lớp của các ngoài cùng cho nguyên tử sẵn Số câu / số điểm 1/1đ Tỉ lệ % 10% Chủ đề: Cấu hình electron nguyên tử Số câu / số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu / số 2 / 2,5 đ điểm 25% Tỉ lệ % IV. ĐỀ KIỂM TRA 0,5 / 1,5 đ 0,5/ 0,5 đ 15% 5% Viết cấu hình Bài toán về electron hạt trong nguyên tử nguyên tử 1 / 1,5 đ 1 / 1,5 đ 15% 15% 2 / 2,5 đ 2/4đ 1/1đ 2/3đ 30% 25% 100% 40% 1 10% 2/3đ 30% 7 / 10 đ Câu 1: (1,5

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
524    6    1    07-05-2021
12    5    1    07-05-2021
426    5    1    07-05-2021