Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Phan Ngọc Hiển để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. | SỞ GD – ĐT CÀ MAU TRƯỜNG THPT PHAN NGỌC HIỂN KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 (2017 – 2018) MÔN: HÓA HỌC – KHỐI 10 – Cơ bản Mã đề: 01 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Câu 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là: A. Electron và proton. B. Electron , proton và nơtron. C. Nơtron và electron D. Proton và nơtron Câu 2: Số khối của nguyên tử bằng: A. hiệu số n và e B. số p và e C. tổng số n, e, p. D. tổng số p và n Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng A. Hầu hết hạt nhân nguyên tử được cấu tạo bởi 2 loại hạt là proton và nơtron. B. Trong nguyên tử, số proton và số nơtron bằng nhau. C. Đồng vị là tập hợp các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số electron. D. Trong nguyên tử, số proton luôn bằng số khối A. Câu 4: Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây có 17 proton, 17 electron, 18 nơtron? 37 35 35 34 A. 17 B. 17 C. 18 D. 18 A E M D Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Số đơn vị điện tích hạt nhân của X là A. 18 B. 17 C. 15 D. 16 Câu 6: Nguyên tố hóa học là A. những nguyên tử có cùng số proton. B. những nguyên tử có cùng số nơtron C. những nguyên tử có cùng số khối D. Những nguyên tử có cùng số electron, proton, notron. Câu 7: Có bao nhiêu e trong phân lớp s của nguyên tử Cl (Z = 17) ? A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 25 25 Câu 8: Cho hai nguyên tử có 12 X và 13Y . Nhận xét nào sau đây đúng ? A. X và Y cùng thuộc về một nguyên tố hóa học. B. X và Y là đồng vị của nhau C. X và Y cùng có 25 electron D. X và Y cùng có tổng số hạt proton và nơtron là 25 Câu 9: Đồng vị là những nguyên tử có cùng A. số electron nhưng khác nhau số điện tích hạt nhân. B. số proton nhưng khác nhau số nơtron. C. số khối nhưng khác nhau số nơtron. D. cùng điện tích hạt nhân và số khối. Câu 10: Có các đồng vị là 16O, 17O, 18O, 1H, 2H. Số phân tử H2O có có thể có là A. 6 B. 8 C. 9 D. 12 Câu 11: Kí hiệu phân lớp nào sau đây là sai? A. 2p B. 3d C. 4f D. 2d Câu 12: Dựa vào thứ tự mức năng lượng, xét xem sự sắp xếp .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.