Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp (Bài kiểm tra số 1)

Nhằm phục vụ quá trình học tập và giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp (Bài kiểm tra số 1) sẽ là tư liệu ôn tập hữu ích, giúp các bạn hệ thống lại kiến thức đã học. để chuẩn bị tốt cho kì kiểm tra sắp tới. Chúc các bạn ôn tập kiểm tả đạt kết quả cao. | TRƯỜNG THCS-THPT VÕ NGUYÊN GIÁP TỔ LÍ- HÓA- SINH ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT - HKII (2017-2018) (LẦN 1) MÔN : HOÁ HỌC 10 Thời gian: 45 phút(không kể thời gian giao đề) Họ và tên học sinh: lớp 10 MÃ ĐỀ 1 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (24 câu-6đ). Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất và ghi đáp án vào giấy làm bài của học sinh. Mỗi câu đúng 0,25đ Câu 1: Dãy các nguyên tố halogen sắp xếp theo thứ tự Z tăng dần là? A. F, Cl, Br, At. I B. Cl, F, Br, I, At C. F, Cl, Br. I, At D. F, Cl, I, Br, At Câu 2: Liên kết trong các phân tử đơn chất halogen là gì? A. công hóa trị không cực .B. công hóa trị có cực. C. Liên kết ion. D. Liên kết cho nhận. Câu 3: Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các đơn chất halogen (F2, Cl2, Br2, I2)? A. ở điều kiện thường là chất khí. B. có tính oxi hoá mạnh. C. tác dụng mạnh với nước. D. vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. Câu 4: Cho dãy axit: HF, HCl,HBr,HI. Theo chiều từ trái sang phải tính chất axit biến đổi như sau: A. giảm. B. vừa tăng, vừa giảm. C. tăng. D. Không đổi Câu 5: Cho các phát biểu sau: (a) Tính chất hóa học cơ bản của các halogen là tính oxi hóa mạnh, (b) Khi đi từ flo đến iot, nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy của các đơn chất halogen tăng dần, (c) Trong hợp chất, halogen có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7, (d) Trong tự nhiên, hoalogen chủ yếu tồn tại ở dạng đơn chất (e) Ở điều kiện thường, brom lỏng màu đỏ nâu, dễ bay hơi và bị thăng hoa. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 1 C. 2 D. 4 Câu 6: Khí HCl có tên gọi là: A. Axit clohidric B. Hidroclorua C. Axit bromic D. Axit hipoclorơ Câu 7: Kim loại nào sau đây khi tác dụng với clo và axit clohidric cho cùng một loại muối? A. Zn. B. Fe. C. Cu. D. Ag Câu 8: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính oxi hóa ? A. MnO2 + 4HCl → MnCl2+ Cl2 + 2H2O B. Mg(OH)2 + HCl → MgCl2 +2H2O C. CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O D. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2. Câu 9: Dãy các chất nào sau đây đều tác dụng với axit clohidric? A. Fe2O3, Cu, Fe, AgNO3. B. KMnO4¸Fe, CuO, AgNO3. C. Fe, CuO, H2SO4, Ag. D. KMnO4, Fe, H2SO4, .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.