Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp (Bài kiểm tra số 2)

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THCS&THPT Võ Nguyên Giáp (Bài kiểm tra số 2) để có tài liệu chất lượng thử rèn luyện làm bài kiểm tra đạt điểm cao. Thực hành cùng các bài tập tổng hợp kiến thức môn học giúp bạn tiện theo dõi và ôn tập làm bài hiệu quả. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GD-ĐT TỈNH PHÚ YÊN TRƯỜNG THCS&THPT VÕ NGUYÊN GIÁP KIỂM TRA 1 TIẾT – HKII (2017-2018) (LẦN 2) MÔN: HOÁ HỌC –LỚP 10 NĂM HỌC 2017 - 2018 Thời gian làm bài: 45 phút. Đề 1 Họ và tênLớp 10. NGHIỆM (6điểm).Khoanh tròn đáp án đúng Câu ứng điều chế oxi trong phòng thí nghiệm là 2H2 + O2 ↑ + 6n CO2 (C6H10O5)n + 6nO2 → K2MnO4 +MnO2 + O2↑ D. 2KI + O3 + H2O →I2 + 2KOH + O2 Câu 2. Điều kiện để bột sắt tác dụng với bột lưu huỳnh cho sunfua sắt là: A. Đốt cháy hỗn hợp hỗn hợp trong không khí ẩm B. Để hỗn hợp ngoài nắng hỗn hợp ở nhiệt độ thấp Câu axit sunfuric loãng tác dụng với 5,6 gam Fe(Fe=56). Tính V khí bay ra vào cho biết tên chất khí. A. 2,24 lít H2 lít SO2 lít H2 lít SO2 Câu 4. Cho các phản ứng sau: Chọn phản ứng chứng minh SO2 có tính khử + O2 2 SO3 + 2H2S →3S + 2H2O + Br2 + 2H2O →H2SO4 + 2HBr + NaOH →NaHSO3 B. a,b,d C. a,c Câu 5. Trong số các câu sau đây,câu nào không đúng? huỳnh là một chất rắn màu vàng. huỳnh không tan trong nước huỳnh nóng chảy ở nhiệt độ tương đối thấp huỳnh không tan trong dung môi hữu cơ. Câu 11,2 g kim loại tác dụng hết với H2SO4 đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Tên kim loại là: A. đồng B. sắt C. kẽm D. nhôm Câu 7: Cho 2,81 gam hỗn hợp Fe2O3, ZnO, MgO tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch H2SO4 1M. Khối lượng muối sunfat tạo ra trong dung dịch là bao nhiêu? A. 24,11 gam. B. 31,61 gam. C. 14,81 gam. D. 26,81 gam Câu dùng một thuốc thử nào sau đây để phân biệt các lọ đựng riêng biệt SO2 và CO2? dịch brom trong nước dịch Ba(OH)2 dịch NaOH dịch Ca(OH)2 Câu 9: Cho dãy các chất sau: Fe, FeO, FeCl2 , Fe2 (SO4)3, Cu, Fe2O3. Số chất khi pư với H2SO4 đặc cho pư oxi hóa khử là: B. 3 C. 4 Câu 10: Cho O(Z=8) vị trí của O trong BTH là: A. Ô 8, ck 3,

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.