Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học 10 năm 2017-2018 có đáp án - Trường THPT Lý Thái Tổ gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận giúp bạn ôn tập kiến thức tốt hơn. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như ôn thi của mình. Để nắm vững nội dung cấu trúc đề thi cũng như rèn luyện kỹ năng giải bài tập chính xác tài liệu. | SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ _ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 Môn: Hóa học - Lớp 10 Ngày thi: 30/3/2018 Thời gian làm bài 50 phút. Số câu trắc nghiệm 40 (Không kể thời gian phát đề) Mã đề 132 Họ và tên: Số báo danh: Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; K = 39; Ca = 40; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80, I = 127, Ba = 137. Câu 1: Khi cho O3 tác dụng lên giấy tẩm dung dịch hồ tinh bột và KI, thấy xuất hiện màu xanh. Hiện tượng này xảy ra là do A. Sự oxi hóa tinh bột B. Sự oxi hóa Iotua C. Sự oxi hóa Kali D. Sự oxi hóa ozon Câu 2: Có một hỗn hợp khí gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 là 18. Thành phần phần trăm theo thể tích của oxi và ozon trong hỗn hợp khí lần lượt là: A. 80% và 20% B. 75% và 25% C. 25% và 75% D. 60% và 40% Câu 3: O2 bị lẫn một ít tạp chất Cl2. Chất tốt nhất để loại bỏ Cl2 là A. KOH. B. H2O. C. SO2. D. H2. Câu 4: Cho 40 gam hỗn hợp Au, Ag, Cu, Fe, Zn tác dụng với O2 dư nung nóng thu được m gam hỗn hợp X. Cho hỗn hợp X này tác dụng vừa đủ dung dịch HCl cần 400 ml dung dịch HCl 2M (không có H2 bay ra). Tính khối lượng m ? A. 58,2 gam B. 44,6 gam C. 52,8 gam D. 46,4 gam Câu 5: Đổ dung dịch chứa 1 gam HCl vào dung dịch chứa 1 gam NaOH. Sau đó nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch thu được thì giấy quỳ tím chuyển sang màu nào? A. Không đổi màu B. Không xác định được C. Màu xanh D. Màu đỏ Câu 6: Cho các phản ứng sau: 2SO3; (1) 2SO2 + O2 (2) SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O; (3) SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr ; (4) SO2 + NaOH → NaHSO3. Các phản ứng mà SO2 có tính khử là A. (1), (3), (4) B. (1), (2), (4) C. (1), (3) D. (1), (4) Câu 7: Nung hỗn hợp A gồm SO2, O2 với xúc tác V2O5 ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được hỗn hợp B có số mol giảm 24% so với hỗn hợp A. Biết hỗn hợp A có tỉ khối so với H2 là 25,6. Hiệu suất của phản ứng trong quá trình trên là: A. 24%. B. 48% C. 80% D. 75%. Câu 8: Nước .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
42    91    2    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.