Chẩn đoán và điều trị tổn thương tạng rỗng trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Quân y 103

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán và đánh giá kết quả điều trị tổn thương tạng rỗng trong chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Quân y 103 giai đoạn 2013 - 2018. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG TẠNG RỖNG TRONG CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TÓM TẮT Nguyễn Văn Tiệp*; Đặng Việt Dũng* Mục tiêu: nhận xét đặc điểm tổn thương tạng rỗng do chấn thương bụng kín và kết quả điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Đối tượng và phương pháp: hồi cứu, mô tả lâm sàng trên 44 bệnh nhân tổn thương tạng rỗng được phẫu thuật trong năm 2013 - 2018. Kết quả: tuổi trung bình 38,54 ± 12,40, nam 81,8%. Nguyên nhân do tai nạn giao thông 70,5%, tổn thương hỗng - hồi tràng 75,0%, đại tràng 9,1%, tá tràng 9,1%, bàng quang 4,5%, dạ dày 2,3%. Triệu chứng khi vào viện: 20,5% có sốc, viêm phúc mạc 93,2%, đa chấn thương 18,2%, chảy máu trong ổ bụng 36,4%, tổn thương phối hợp 41%. Siêu âm ổ bụng phát hiện dịch ổ bụng 70,46%, X quang thấy liềm hơi dưới vòm hoành 36,36%, cắt lớp vi tính ổ bụng phát hiện tổn thương dịch hoặc khí 83,33%. Xử trí: 70,5% BN được phẫu thuật cấp cứu trước 12 giờ, khâu phục hồi tổn thương 84,1%, cắt đoạn ruột 13,6%, làm hậu môn nhân tạo 2,3%. Kết quả chung: tốt 79,6%, trung bình 14,4%, xấu 6%, tử vong 4,5%. Ngày nằm điều trị trung bình 11,23 ± 5,43 ngày. Biến chứng nhiễm khuẩn thường gặp, trong đó nhiễm khuẩn vết mổ 6,8%. Kết luận: tổn thương tạng rỗng trong chấn thương bụng kín thường do tai nạn giao thông, hình thái tổn thương và xử trí đa dạng. Biến chứng sau mổ thường liên quan tới nhiễm trùng. * Từ khóa: Chấn thương bụng kín; Tổn thương tạng rỗng; Chẩn đoán; Điều trị. Diagnosis and Treatment of Traumatic Bowel at 103 Military Hospital Summary Objectives: To review diagnosis and treatment of traumatic bowel at the 103 Military Hospital. Subjects and methods: Clinical, descriptive and retrospective study on 44 traumatic bowel patients who underwent operation from 2013 to 2018. Results: Average age ± , male: , traffic accident causes: . Injury at small intestine, colon, duodenum, bladder and stomach accounted for , , , .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.