Chẩn đoán, điều trị chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Quân y 103 trong giai đoạn 2013 - 2018

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm tổng kết, đánh giá tình trạng chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Quân y 103 từ tháng 01 - 2013 đến 05 - 2018. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 CHẤN ĐOÁN, ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG BỤNG KÍN TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 103 TRONG GIAI ĐOẠN 2013 - 2018 Đặng Việt Dũng*; Nguyễn Văn Tiệp* Nguyễn Trọng Hòe*; Hồ Chí Thanh* TÓM TẮT Mục tiêu: nghiên cứu đặc điểm tổn thương, lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị chấn thương bụng kín tại Bệnh viên Quân y 103. Phương pháp: nghiên cứu mô tả hồi cứu. Kết quả: từ tháng 01 - 2013 đến 05 - 2018 có 335 bệnh nhân chấn thương bụng kín. Tuổi trung bình 33,62 ± 13,89. Tỷ lệ nam/nữ = 3,9/1. Nguyên nhân do tai nạn giao thông 65,97%. Tử vong trong 24 giờ đầu hoặc sau phẫu thuật cấp cứu 5,67%; sốc lúc vào viện 9,85%; đa chấn thương 14,03%; chảy máu trong ổ bụng 62,38%; viêm phúc mạc 13,10%; có tổn thương phối hợp 27,76%. Cơ cấu tổn thương: tổn thương lách hay gặp nhất (49,3%); tổn thương gan 25,4%; hỗng - hồi tràng 9,6%; thận 5,7%; tụy 3,3%; mạch máu 1,8%; tá tràng 0,9%; bàng quang 0,6%. Điều trị bảo tồn: dẫn lưu ổ bụng dưới hướng dẫn của siêu âm 34,32%; bảo tồn không can thiệp 34,03%; điều trị bảo tồn tổn thương gan 85,9%; tổn thương lách 79,39%; tụy 45,5%. Điều trị phẫu thuật: phẫu thuật nội soi ổ bụng hỗ trợ 3,88%; phẫu thuật mở ổ bụng 27,76%; điều trị phẫu thuật cho 100% bệnh nhân tổn thương tạng rỗng. Thời gian nằm viện trung bình 8,6 ± 4,3 ngày. Kết luận: chấn thương bụng kín là cấp cứu ngoại khoa thường gặp. Tỷ lệ tử vong cao do chấn thương phối hợp. Điều trị bảo tồn được chỉ định cho tổn thương tạng đặc, điều trị phẫu thuật được chỉ định cho tổn thương tạng rỗng. * Từ khóa: Chấn thương bụng kín; Chẩn đoán; Điều trị; Cấp cứu ngoại khoa. Diagnosis and Treatment of Blunt Abdominal Trauma at 103 Military Hospital from 2013 to 2018 Summary Objectives: To study the clinical characteristics and treatment outcomes of patients with blunt abdominal trauma at 103 Military Hospital over 5 years. Methods: Descriptive retrospective and prospective study. Results: From 01 - 2013 to 05 - 2018, there were a total of 335 patients with blunt .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
30    88    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.