Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần điều trị u xơ tử cung kích thước lớn

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm nhận xét về chỉ định, đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị u xơ tử cung kích thước lớn. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT TỬ CUNG BÁN PHẦN ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG KÍCH THƯỚC LỚN Nguyễn Viết Trung*; Đào Nguyên Hùng*; Đào Thế Anh* TÓM TẮT Mục tiêu: nhận xét về chỉ định, đánh giá kết quả sớm phẫu thuật nội soi điều trị u xơ tử cung kích thước lớn. Đối tượng và phương pháp: 110 bệnh nhân u xơ tử cung kích thước lớn được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần. Kết quả: kích thước tử cung trung bình trước phẫu thuật 17,8 ± 3,6 tuần. Test sàng lọc cổ tử cung âm tính. Trọng lượng tử cung và u sau phẫu thuật trung bình 655,8 ± 210 g. Thời gian mổ trung bình 102,1 ± 28,6 phút. 90,9% bệnh nhân dùng kháng sinh dự phòng. Ít đau sau mổ. Ngày nằm viện ngắn, nhanh phục hồi sức khỏe, giảm chi phí điều trị. Không có tai biến, biến chứng trong và sau mổ. Kết luận: phẫu thuật nội soi được áp dụng thành công trong điều trị u xơ tử cung kích thước lớn tại Bệnh viện Quân y 103. * Từ khóa: U xơ tử cung kích thước lớn; Phẫu thuật nội soi; Cắt tử cung bán phần. Evaluate Efficacy of Laparoscopic Supracervical Hysterectomy to Treat Large Uterine Fibroids Summary Objectives: To comment indication and evaluate early results of laparoscopic supracervical hysterectomy to treat large uterine fibroids. Subjects and methods: 110 patients with large uterine fibroids were treated by laparoscopic supracervical hysterectomy. Results: Mean size of the preoperative uterus and fibroids was ± weeks. Cervical screening negative, mean postoperative uterine and fibroid weight ± 210 g. Average operative time was ± minutes. of patients used prophylactic antibiotics. Less pain after surgery. Short hospital stay, quick recovery, reduced costs. No accidents, complications during and after surgery were observed. Conclusion: Laparoscopic surgery had been successfully applied in the treatment of large uterine fibroids at 103 Military Hospital. * Keywords: Large uterine fibroids;

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
274    3    1    13-05-2021