Kết quả điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào gan kích thước lớn tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm đánh giá hiệu quả điều trị trên 2 tiêu chí: kết quả gần (tỷ lệ biến chứng, tử vong); kết quả xa (thời gian sống thêm sau mổ) và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm sau phẫu thuật. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN KÍCH THƯỚC LỚN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC Nguyễn Văn Thành*; Nguyễn Quang Nghĩa** TÓM TẮT Mục tiêu: đánh giá kết quả gần, thời gian sống thêm sau mổ và một số yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm sau mổ của ung thư biểu mô tế bào gan kích thước ≥ 5cm. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu hồi cứu mô tả 77 bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan kích thước > 5 cm được phẫu thuật cắt gan từ tháng 01 - 2011 đến 12 - 2015. Kết quả: tuổi trung bình 50,8; kích thước u trung bình 8,7 ± 4,1 cm, lớn nhất 22 cm; tỷ lệ nam/nữ 4/1; tỷ lệ nhiễm viêm gan virut B 84,4%; 33,8% kích thước u > 10 cm, 64,9% BN có nồng độ AFP ≥ 200 ng/ml. Kết quả phẫu thuật: 68,8% cắt gan theo giải phẫu; tỷ lệ tử vong 0%; tỷ lệ tai biến trong mổ 1,3%; biến chứng sau mổ 37,7%. Kết quả xa: thời gian sống thêm trung bình 42,9 tháng; tỷ lệ sống thêm sau 12, 24, 36 và 60 tháng lần lượt là 74%; 66%; 57,6% và 41,4%. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian sống thêm gồm: xâm lấn mạch máu, độ biệt hóa tế bào u, nồng độ AFP ≥ 200 ng/ml, gan xơ và nhân vệ tinh. Kết luận: phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan kích thước > 5 cm với tỷ lệ tai biến, biến chứng thấp, thời gian sống thêm trung bình dài (42,9 tháng); tỷ lệ sống thêm sau 5 năm đạt 41,4%. Kích thước u không phải là chống chỉ định của phẫu thuật cắt gan điều trị ung thư biểu mô tế bào gan. * Từ khóa: Ung thư biểu mô tế bào gan kích thước lớn; Phẫu thuật cắt gan. Outcomes of Hepatectomy for Large Hepatocellular Carcinoma at Vietduc Hospital Summary Objectives: To assess short-term results, survival time and factors affected the survival time after hepatectomy for large (≥ 5 cm) hepatocellular carcinoma. Subjects and methods: Retrospective study on 77 hepatocellular carcinoma patients with main tumors larger than 5 cm in diameter who underwent hepatectomy at Vietduc Hospital from January 2011 to December 2015. Results: The .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.