Nghiên cứu bảo vệ chống sét lan truyền cho trạm biến áp bằng phần mềm EMTP/RV

Bài báo giới thiệu nghiên cứu ứng dụng phần mềm EMTP-RV để tính toán sóng sét lan truyền trong trạm biến áp. Bên cạnh đó, bài báo còn giới thiệu các kết quả tính toán sóng sét lan truyền với vị trí đặt chống sét van khác khau. | TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC (ISSN: 1859 - 4557) NGHIÊN CỨU BẢO VỆ CHỐNG SÉT LAN TRUYỀN CHO TRẠM BIẾN ÁP BẰNG PHẦN MỀM EMTP-RV CALCULATION MODEL FOR PROTECTING AGAINST LIGHTNING PROPAGATION IN TRANSMISSION SUBSTATIONS USING EMTP Đặng Thu Huyền Trường Đại học Điện lực Ngày nhận bài: 22/10/2017, Ngày chấp nhận đăng: 18/12/2017, Phản biện: TS. Trần Th nh Sơn Tóm tắt: Bài báo giới thiệu nghiên cứu ứng d ng phần mềm EMTP-RV để tính toán sóng sét lan truyền trong trạm bi n áp. Mô hình mô phỏng một trạm bi n áp điển hình c a Việt N m đư c xây dựng thành công trong EMTP-RV ph c v cho nghiên cứu sóng sét lan truyền và ảnh hưởng c a vị tr đặt chống sét van trong trạm. K t quả tính toán cho thấy các vị tr đặt chống sét van trong trạm không có ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả bảo vệ trạm. Từ khoá: Sét, chống sét lan truyền, vị trí chống sét van, EMTP-RV, trạm bi n áp. Abstract: This paper deals with the EMTP-RV software application for studying the protection of transmission substations against lightning propagation. The simulation model of a typical substation in Vietnam is successfully constructed in EMTP-RV for the researches related to the lightning propagation s and the influence of the position of the surge arrester. The results show that the position of the surge arrester in the substation has no effect on protection efficiency in the substation. Keywords: Surge, lightning propagation protection, arrester position, EMTP-RV, substation. 1. GIỚI THIỆU CHUNG Máy biến áp là một phần tử quan trọng trong hệ thống điện, có ảnh hưởng lớn đến độ tin cậy cung cấp điện và có giá thành rất đắt so với thiết bị khác trên hệ thống. Do đó trong quá trình thiết kế, vận hành, việc bảo vệ máy biến áp là một yếu tố được đặt lên hàng đầu. Có nhiều hệ thống bảo vệ máy biến áp khác nhau chống lại các sự cố. Trong đó có bảo vệ 10 chống sét lan truyền. Khi quá điện áp khí quyển, sét có thể đánh vào đường dây với biên độ dòng sét rất lớn, từ vài kA đến .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
197    6    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.