Nghiên cứu biến đổi hình thái và chức năng thất trái bằng siêu âm Doppler ở bệnh nhân sau ghép thận

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm khảo sát biến đổi hình thái và chức năng thất trái ở bệnh nhân sau ghép thận và mối liên quan của một số chỉ số hình thái và chức năng thất trái sau ghép với một số yếu tố lâm sàng và cận lâm sàng. | t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI VÀ CHỨC NĂNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở BỆNH NHÂN SAU GHÉP THẬN Nguyễn Thị Lý*; Hoàng Đình Anh*; Nguyễn Minh Hải* Nguyễn Tiến Dũng*; Phạm Thị Diệu Hương* TÓM TẮT Mục tiêu: khảo sát biến đổi hình thái, chức năng thất trái và mối liên quan các chỉ số này với một số thông số cận lâm sàng và lâm sàng ở bệnh nhân sau ghép thận. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 93 bệnh nhân sau ghép thận được khám lâm sàng, xét nghiệm máu, xác định nồng độ thuốc ức chế miễn dịch, siêu âm tim (2D, TM, Doppler) đánh giá hình thái và chức năng thất trái. Kết quả: tuổi trung bình bệnh nhân 38,09 ± 9,9. Chỉ số IVSd, LVPWd tăng hơn bình thường (38,7% và 36,6%), tỷ lệ dày thất trái 33,3%. Các thông số Fs%, EF% đều trong giới hạn bình thường. Doppler mô cho thấy có 18,7% bệnh nhân sóng Sm 12 tháng so với 12 tháng cải thiện tốt hơn nhóm có thời gian sau ghép 12 tháng dày hơn nhóm lọc máu trước ghép 12 months and 2 12 months after transplantation were improved better and IVSd, LVMI of group dialysising > 12 months were thicker than those of group dialysing 116 g/m2, nữ > 96 g/m2. Dày vách liên thất khi IVSd > 10 mm, dày thành sau thất trái khi LVPWd > 10 mm. Giảm chức năng tâm thu (CNTTh) thất trái khi EF 0,5. Tăng chỉ số Tei mô thất trái khi Tei ≥ 0,55. Bảng 2: Phân độ suy chức năng tâm trương thất trái (CNTTr) theo ASE (2009). (Nguồn: J Am Soc Echocardiogr, 22 (2), 107 - 33). - Trong nghiên cứu, chúng tôi phân độ rối loạn CNTTr thất trái dựa vào chỉ số Em (vòng 2 lá bên) và chỉ số E/Em. Khi Em ≥ 10: không rối loạn CNTTr thất trái; độ I: Em 12. * Xử lý số liệu: bằng phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS . 27 t¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 1. Đặc điểm chung. BN 60%, cao nhất 64 tuổi, thấp nhất 15 tuổi, tuổi trung bình 38,09 ± 9,9. Tỷ lệ nam/nữ là 69/24 = 2,9. Thời gian lọc máu trước ghép 15,95 ± 23,75 tháng, trong đó lọc máu 50% BN. Rigatto (2000) chỉ ra LVMI

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
15    23    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.