Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn Klebsiella ở bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết (01 - 2015 đến 6 - 2016)

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết nhằm mô tả một số biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella và khảo sát tình trạng kháng kháng sinh của các chủng Klebsiella phân lập được. | T¹p chÝ Y - d−îc häc qu©n sù sè 7-2018 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ TÌNH TRẠNG KHÁNG KHÁNG SINH CỦA VI KHUẨN KLEBSIELLA Ở BỆNH NHÂN NHIỄM KHUẨN HUYẾT (01 - 2015 ĐẾN 6 - 2016) TÓM TẮT Trần Viết Tiến*; Nguyễn Thị Phương** Mục tiêu: mô tả một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella và tình trạng kháng kháng sinh của vi khuẩn. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 98 bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng (01 - 2015 đến 6 - 2016). Kết quả và kết luận: nam chiếm 69,4%; nhóm tuổi hay gặp nhất > 60 tuổi (49%). Triệu chứng lâm sàng: sốt 98%, trong đó sốt cao 63,3%; sốt dao động (87,5%) và sốt có rét run (57,3%). Bệnh lý nền gặp 77,6%; trong đó đái tháo đường 21,4%, lạm dụng/nghiện rượu 17,3% và sỏi mật 13,3%. Ổ nhiễm khuẩn tiên phát thường gặp là hô hấp (28,6%), gan mật (26,5%) và tiết niệu (13,3%), có tới 67,3% không thấy ổ nhiễm khuẩn tiên phát. Về xét nghiệm: 65% bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết do Klebsiella có tăng bạch cầu. Các chỉ số PCT, CRP và lactat tăng cao (PCT > 10 ng/ml chiếm 53,7%, CRP > 100 mg/l chiếm 66,6%, lactat > 4 mmol/l chiếm 56,4%). Tình trạng kháng kháng sinh: 13% số chủng sinh ESBL; tỷ lệ vi khuẩn kháng cao nhất với ampicillin (88,3%), tiếp theo cephalosporin (27,9 - 32,1%) và các kháng sinh nhóm quinolon (25,6 - 42,9%). * Từ khóa: Nhiễm khuẩn huyết; ESBL. Investigate Clinical, Paraclinical Manifestations and Antibiotic Resistance of Klebsiella on Septicemia (01 - 2015 to 6 - 2016) Summary Objectives: To describe clinical, subclinical manifestations and antibiotic resistance of Klebsiella on septicemia patients. Subjects and methods: A cross-sectional study was conducted on 98 septicemia patients due to Klebsiella who were treated at 103 Military Hospital and Viettiep Hospital from January 2015 to June 2016. Results and conclusions: Of 98 patients, were males; the most common age group was over 60 (49%). .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    95    4    23-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.