So sánh kết quả phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải và đại tràng trái do ung thư tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Mục tiêu nghiên cứu của bài viết này nhằm so sánh kết quả sớm giữa 2 nhóm bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải và trái do ung thư. | T¹p chÝ y - d−îc häc qu©n sù sè chuyªn ®Ò ngo¹i bông-2018 SO SÁNH KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRÀNG PHẢI VÀ ĐẠI TRÀNG TRÁI DO UNG THƯ TẠI BỆNH VIỆN NGUYỄN TRI PHƯƠNG Huỳnh Thanh Long*; Nguyễn Thành Nhân*; Trần Quốc Hưng* Phạm Vinh Quang**; Phạm Việt Khương*; Phạm Minh Tuấn*; Nguyễn Văn Xuyên** TÓM TẮT Mục tiêu: so sánh kết quả sớm giữa 2 nhóm bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải và trái do ung thư. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu những bệnh nhân được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải và trái do ung thư tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương từ 11 - 2011 đến 12 - 2015. Kết quả: tổng cộng 103 bệnh nhân (tuổi trung bình 59,61; 54,5% nam). Nhóm được phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải có tuổi trung bình cao hơn (65 so với 54) và có ít bệnh lý đi kèm hơn (48% so với 61%). Về mức độ khó của phẫu thuật, cả 2 nhóm đều không có trường hợp nào phải chuyển mổ mở, khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về tai biến trong mổ (tổn thương niệu quản trái trong 1 trường hợp), cắt đại tràng phải có thời gian mổ nhanh hơn (80 so với 120 phút), máu mất ít hơn (60 so với 80 ml). Về kết quả sớm sau mổ, tỷ lệ biến chứng sau mổ 3% và 6,7%, không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa 2 nhóm về biến chứng như nhiễm trùng vết mổ, nhồi máu cơ tim, viêm phổi., ngoại trừ 1 trường hợp tắc ruột sau cắt đại tràng trái cần mổ lại. Với cắt đại tràng phải, thời gian nằm viện ngắn hơn (5,7 so với 6,9 ngày), thời gian đi ngoài ngắn hơn (1 so với 2,5 ngày), thời gian trung tiện của 2 nhóm tương đương nhau (2 ngày). Liên quan đến kết quả ung thư học, số lượng hạch trung bình nạo vét được trên mỗi bệnh nhân tương đương nhau (17,5 và 17,4). Kết luận: phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải có thời gian mổ ngắn hơn, ít tai biến và biến chứng, thời gian nằm viện ngắn hơn. * Từ khóa: Ung thư đại tràng; Cắt đại tràng phải; Cắt đại tràng trái; Phẫu thuật nội soi. Comparision of Laparoscopic Surgical Outcomes between Right and Left Colectomy due to Cancer at the Nguyen Tri .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    12    1    06-02-2023
5    11    1    06-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.